Lietuvos bankas
Techninių standartų rengimo būsena
  • Techninių įgyvendinimo standartų rengimo būsena
Licencijavimas

Techniniai įgyvendinimo standartai:

Techniniai reguliavimo standartai:

Vidaus valdymas
Techniniai įgyvendinimo standartai Techniniai reguliavimo standartai
Atlygio politika

Techniniai įgyvendinimo standartai

Techniniai reguliavimo standartai:

Nuosavos lėšos

Techniniai įgyvendinimo standartai

Techniniai reguliavimo standartai:

Kredito rizika

Techniniai įgyvendinimo standartai:

Techniniai reguliavimo standartai:

Likvidumo rizika

Techniniai įgyvendinimo standartai:

Techniniai reguliavimo standartai

Rinkos rizika

Techniniai įgyvendinimo standartai:

Techniniai reguliavimo standartai:

Operacinė rizika
Techniniai įgyvendinimo standartai Techniniai reguliavimo standartai
Išorinės kredito reitingo vertinimo institucijos
Techniniai įgyvendinimo standartai Techniniai reguliavimo standartai
Pakeitimas vertybiniais popieriais ir padengtos obligacijos

Techniniai įgyvendinimo standartai:

Techniniai reguliavimo standartai:

Modelio patikimumo vertinimas

Techniniai įgyvendinimo standartai

Techniniai reguliavimo standartai:

Priežiūrai skirtos ataskaitos

Techniniai įgyvendinimo standartai:

Techniniai reguliavimo standartai

Didelės pozicijos

Techniniai įgyvendinimo standartai

Techniniai reguliavimo standartai:

Sverto koeficientas
Techniniai įgyvendinimo standartai Techniniai reguliavimo standartai
Informacijos atskleidimas

Techniniai įgyvendinimo standartai:

Techniniai reguliavimo standartai

Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas
Techniniai įgyvendinimo standartai Techniniai reguliavimo standartai
Priežiūros kolegijos

Techniniai įgyvendinimo standartai:

Techniniai reguliavimo standartai:

Rinkos infrastruktūra
Techniniai įgyvendinimo standartai Techniniai reguliavimo standartai
Kitos sritys

Techniniai įgyvendinimo standartai

Techniniai reguliavimo standartai:

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-05-15