Lietuvos bankas

BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI SU LIETUVOS INSTITUCIJOMIS

 • Lietuvos centriniu vertybinių popierių depozitoriumu (2001 07 23)
 • VĮ Registrų centru (2003 10 23; 2011 12 22; 2016 02 23)
 • Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (2008 09 01; atnaujinta 2013 03 06)
 • Lietuvos statistikos departamentu (2009 12 08; pakeitimai 2012 05 30, 2014 02 10, 2015 06 17, 2016 12 21)
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (2011 08 08)
 • Centrine hipotekos įstaiga (2012 11 16)
 • Policijos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (2012 11 19; 2014 04 24)
 • Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2012 12 20; atnaujinta 2016 04 28)
 • Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (2013 04 03)
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (2013 04 30)
 • Valstybės įmone „Indėlių ir investicijų draudimas“ (2013 12 19)
 • Valstybine mokesčių inspekcija (2014 02 25; 2017 04 18)
 • Vilniaus universitetu (2014 06 26)
 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (2015 01 13)
 • Lietuvos Respublikos valstybės kontrole (2015 01 28)
 • Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (2015 03 12)
 • Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (2016 06 20)
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (2017 01 30)
 • Kauno Technologijos Universitetu (2017 02 24)
 • Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (2019 01 29)

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

[[#ex]]

Bendradarbiavimo susitarimai įvairiais klausimais

Dvišaliai susitarimai su:

 • Uzbekistano centriniu banku dėl atsiskaitymų organizavimo (1992 10 01)
 • Europos mokėjimų taryba (angl. The European Payments Council) dėl prisijungimo prie SEPA kredito pervedimų schemos (2011 11 03)
 • Europos Sąjunga dėl eurų monetų bendrųjų pusių dizaino autorių teisių perdavimo Lietuvos Respublikai (2014 08 29)
 • Estijos banku dėl keitimosi statistine informacija ir bendradarbiavimo draudimo bendrovių statistikos srityje (2016 06 22)
 • Lietuvos banko ir Moldovos nacionalinio banko susitarimo memorandumas (2023 03 21)

Bendradarbiavimo finansinio stabilumo užtikrinimo klausimais susitarimai


Bendradarbiavimo kredito įstaigų priežiūros klausimais susitarimai

Dvišaliai susitarimai su:

 • Latvijos banku (2000 07 19)
 • Lenkijos Respublikos bankų priežiūros komisija (2000 12 07; papildyta 2002 07 22)
 • Estijos banku (2001 03 15)
 • Vokietijos federaline kredito įstaigų priežiūros institucija (2001 12 10)
 • Švedijos priežiūros institucija (2004 01 14)
 • Suomijos priežiūros institucija (2006 06 13)
 • Ukrainos nacionaliniu banku (2006 06 20)
 • Nyderlandų banku (2006 10 20)
 • Kinijos bankų reguliavimo komisija (2015 06 12)
 • Lietuvos banko ir „Revolut Limited“ susitarimo memorandumas (2016 10 06)
 • Lietuvos Respublikos ir Jungtinės Karalystės bankininkystės priežiūros institucijų susitarimo memorandumas (2019 11 08)

Bendradarbiavimo finansinių priemonių rinkų priežiūros klausimais susitarimai

Dvišaliai susitarimai su:

 • Prancūzijos Respublikos vertybinių popierių komisija (2000 10 09)
 • Lenkijos Respublikos pensijų fondų priežiūros institucija (2001 05 30)
 • Lenkijos Respublikos vertybinių popierių ir biržos komisija (2002 03 01)
 • Danijos finansų priežiūros tarnyba (2003 10 20)
 • Rumunijos nacionaline vertybinių popierių komisija (2004 11 15)
 • Gruzijos finansų rinkos priežiūros agentūra (2009 03 27)
 • Kazachstano Respublikos rinkos ir finansų įstaigų reguliavimo ir priežiūros agentūra (2009 10 26)
 • Ukrainos valstybine vertybinių popierių rinkos komisija (2010 06 01)
 • Susitarimai pagal 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (įsigaliojo 2013 07 22)
 • Kinijos vertybinių popierių reguliavimo komisija (2013 09 13)
 • Kipro centriniu banku

Bendradarbiavimo draudimo priežiūros srityje susitarimai

Dvišaliai susitarimai su:

 • Danijos finansų priežiūros tarnyba (2000 05 18)
 • Suomijos draudimo priežiūros tarnyba (2001 06 27)
 • Latvijos finansų ir kapitalo rinkos priežiūros komisija (2002 10 23; atnaujinta 2013 07 01)
 • Vokietijos federacine finansinių paslaugų priežiūros institucija (2003 09 09)
 • Estijos finansų priežiūros tarnyba (2003 10 01; atnaujinta 2011 06 22)
 • Šveicarijos draudimo priežiūros institucija (2006 04 10)
 • Ukrainos valstybine finansinių paslaugų rinkų reguliavimo komisija (2011 07 15)
 • Ukrainos nacionalinio banko ir Lietuvos banko susitarimo dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija draudimo priežiūros srityje memorandumas (2021 06 21)

Bendradarbiavimo inovacijų srityje susitarimai

 • Lietuvos banko ir Astanos finansinių paslaugų institucijos bendradarbiavimo susitarimas dėl inovacijų (2018 m.)  
 • Lietuvos banko ir Singapūro pinigų institucijos bendradarbiavimo susitarimas dėl inovacijų (2018 03 14) 
 • Lietuvos banko ir Ukrainos nacionalinio banko susitarimas dėl bendradarbiavimo inovacijų plėtros srityje (2018 10 12) 

Trišaliai ir daugiašaliai susitarimai

 • Bendradarbiavimo susitarimas dėl informacijos apsikeitimo (Lietuva, Latvija, Estija) (1999 01 21)
 • Visų EEE kompetentingų institucijų ir Jungtinės Karalystės finansų priežiūros institucijos daugiašalis susitarimo dėl konsultacijų, bendradarbiavimo ir keitimosi informacija memorandumas (2020 11 23)
 • Estijos, Latvijos ir Lietuvos nacionalinių centrinių bankų susitarimo dėl bendradarbiavimo Tarptautinio valiutos fondo klausimais memorandumas (2022 m.)

Susitarimai su ES ir tarptautinėmis institucijomis

 • Europos bankininkystės institucija (angl. European Banking Authority, EBA) (2004 05 01)
 • Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (angl. European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) (2004 05 01)
 • Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) (2004 05 01; atnaujinta 2014 04 30)
 • Tarptautine vertybinių popierių komisijų organizacija (angl. International Organisation of Securities Commissions, IOSCO) (2006 06 16)
 • Tarptautine draudimo priežiūros asociacija (angl. International Association of Insurance Supervisors, IAIS) (2011 11 07)

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-28