Lietuvos bankas

BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI SU LIETUVOS INSTITUCIJOMIS

 

 • Lietuvos centriniu vertybinių popierių depozitoriumu (2001 07 23)
 • VĮ Registrų centru (2003 10 23; 2011 12 22; 2016 02 23)
 • Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (2008 09 01; atnaujinta 2013 03 06)
 • Lietuvos statistikos departamentu (2009 12 08; pakeitimai 2012 05 30, 2014 02 10, 2015 06 17, 2016 12 21)
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (2011 08 08)
 • Centrine hipotekos įstaiga (2012 11 16)
 • Policijos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (2012 11 19; 2014 04 24)
 • Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2012 12 20; atnaujinta 2016 04 28)
 • Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (2013 04 03)
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (2013 04 30)
 • Valstybės įmone „Indėlių ir investicijų draudimas“ (2013 12 19)
 • Valstybine mokesčių inspekcija (2014 02 25; 2017 04 18)
 • Vilniaus universitetu (2014 06 26)
 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (2015 01 13)
 • Lietuvos Respublikos valstybės kontrole (2015 01 28)
 • Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (2015 03 12)
 • Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (2016 06 20)
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (2017 01 30)
 • Kauno Technologijos Universitetu (2017 02 24)
 • Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (2019-01-29)

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

[[#ex]]

Bendradarbiavimo susitarimai įvairiais klausimais

Dvišaliai susitarimai su:

 • Uzbekistano centriniu banku dėl atsiskaitymų organizavimo (1992 10 01)
 • Rusijos Federacijos centriniu banku dėl bendradarbiavimo (1997 10 03)
 • Baltarusijos Respublikos nacionaliniu banku dėl atsiskaitymų tvarkos (2000 11 24)
 • Baltarusijos Respublikos nacionaliniu banku dėl bendradarbiavimo (2009 09 04)
 • Europos mokėjimų taryba (angl. The European Payments Council) dėl prisijungimo prie SEPA kredito pervedimų schemos (2011 11 03)
 • Europos Sąjunga dėl eurų monetų bendrųjų pusių dizaino autorių teisių perdavimo Lietuvos Respublikai (2014 08 29)
 • Estijos banku dėl keitimosi statistine informacija ir bendradarbiavimo draudimo bendrovių statistikos srityje (2016 06 22)

[[#ex]]

[[#ex]]

Bendradarbiavimo finansinio stabilumo užtikrinimo klausimais susitarimai

 • Memorandumas dėl bendradarbiavimo finansų krizių atvejais, sudarytas 25 valstybių, ES narių, nacionalinių centrinių bankų, priežiūros institucijų ir finansų ministerijų (2005 05 18)
 • Bendradarbiavimo memorandumas dėl tarpvalstybinio finansinio stabilumo tarp Europos Sąjungos finansų priežiūros institucijų, centrinių bankų ir finansų ministerijų (2008 06 01)
 • Bendradarbiavimo susitarimas dėl tarpvalstybinio finansinio stabilumo, krizių valdymo ir sprendimų priėmimo tarp Danijos, Estijos, Suomijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos ir Švedijos ministerijų, centrinių bankų ir finansų priežiūros institucijų (2010 08 17)
 • Bendradarbiavimo memorandumas tarp Danijos, Estijos, Suomijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos ir Švedijos centrinių bankų dėl bankų, kurių veikla tarpvalstybinė (2016 12 15)

[[#ex]]

[[#ex]]

Bendradarbiavimo kredito įstaigų priežiūros klausimais susitarimai

Dvišaliai susitarimai su:

 • Latvijos banku (2000 07 19)
 • Lenkijos Respublikos bankų priežiūros komisija (2000 12 07; papildyta 2002 07 22)
 • Estijos banku (2001 03 15)
 • Vokietijos federaline kredito įstaigų priežiūros institucija (2001 12 10)
 • Baltarusijos Respublikos nacionaliniu banku (2002 04 26)
 • Švedijos priežiūros institucija (2004 01 14)
 • Rusijos Federacijos centriniu banku (2005 10 24)
 • Suomijos priežiūros institucija (2006 06 13)
 • Ukrainos nacionaliniu banku (2006 06 20)
 • Nyderlandų banku (2006 10 20)
 • Kinijos bankų reguliavimo komisija (2015 06 12)

[[#ex]]

[[#ex]]

Bendradarbiavimo finansinių priemonių rinkų priežiūros klausimais susitarimai

Dvišaliai susitarimai su:

 • Prancūzijos Respublikos vertybinių popierių komisija (2000 10 09)
 • Lenkijos Respublikos pensijų fondų priežiūros institucija (2001 05 30)
 • Lenkijos Respublikos vertybinių popierių ir biržos komisija (2002 03 01)
 • Danijos finansų priežiūros tarnyba (2003 10 20)
 • Rumunijos nacionaline vertybinių popierių komisija (2004 11 15)
 • Gruzijos finansų rinkos priežiūros agentūra (2009 03 27)
 • Kazachstano Respublikos rinkos ir finansų įstaigų reguliavimo ir priežiūros agentūra (2009 10 26)
 • Ukrainos valstybine vertybinių popierių rinkos komisija (2010 06 01)
 • Susitarimai pagal 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (įsigaliojo 2013 07 22)
 • Kinijos vertybinių popierių reguliavimo komisija (2013 09 13)
 • Kipro centriniu banku

[[#ex]]

[[#ex]]

Bendradarbiavimo draudimo priežiūros srityje susitarimai

Dvišaliai susitarimai su:

 • Danijos finansų priežiūros tarnyba (2000 05 18)
 • Suomijos draudimo priežiūros tarnyba (2001 06 27)
 • Latvijos finansų ir kapitalo rinkos priežiūros komisija (2002 10 23; atnaujinta 2013 07 01)
 • Vokietijos federacine finansinių paslaugų priežiūros institucija (2003 09 09)
 • Estijos finansų priežiūros tarnyba (2003 10 01; atnaujinta 2011 06 22)
 • Šveicarijos draudimo priežiūros institucija (2006 04 10)
 • Ukrainos valstybine finansinių paslaugų rinkų reguliavimo komisija (2011 07 15)

[[#ex]]

[[#ex]]

Trišaliai ir daugiašaliai susitarimai

 • Bendradarbiavimo susitarimas dėl informacijos apsikeitimo (Lietuva, Latvija, Estija) (1999 01 21)

[[#ex]]

[[#ex]]

Susitarimai su ES ir tarptautinėmis institucijomis

 • Europos bankininkystės institucija (angl. European Banking Authority, EBA) (2004 05 01)
 • Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (angl. European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) (2004 05 01)
 • Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) (2004 05 01; atnaujinta 2014 04 30)
 • Tarptautine vertybinių popierių komisijų organizacija (angl. International Organisation of Securities Commissions, IOSCO) (2006 06 16)
 • Tarptautine draudimo priežiūros asociacija (angl. International Association of Insurance Supervisors, IAIS) (2011 11 07)

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-13