Lietuvos bankas
  • atlieka ES ir tarptautinių finansų institucijų politikos analizę;
  • bendradarbiauja su Europos Centriniu Banku, kitomis ES ir tarptautinėmis institucijomis bei kitų šalių nacionaliniais centriniais bankais;
  • organizuoja pasirengimą ECB, kitų ES ir tarptautinių institucijų posėdžiams;
  • atsako už tarptautinius Lietuvos banko renginius, organizuoja Lietuvos banko valdybos darbą.

Tarptautinių ryšių departamentasTarptautinių ryšių departamento direktorė Vilė Urbonienė

Tarptautinių ryšių departamento misija – plėtoti tarptautinius Lietuvos banko ryšius ir užtikrinti tinkamą dalyvavimą Europos Sąjungos ir tarptautinių finansų institucijų sprendimų priėmimo procesuose.

Tarptautinių ryšių departamentas atlieka ES ir tarptautinių finansų institucijų politikos analizę, vertina tarptautinę ekonominę aplinką ir Lietuvai svarbių šalių ekonominę raidą. Departamentas užtikrina dalykinį Lietuvos banko vadovybės pasirengimą tarptautiniams renginiams ir susitikimams.

Formuodamas ir įgyvendindamas Lietuvos banko tarptautinių ryšių politiką, Tarptautinių ryšių departamentas palaiko ryšius ir keičiasi informacija su ES bei tarptautinėmis institucijomis, taip pat kitų šalių nacionaliniais centriniais bankais. Tarptautinių ryšių departamentas kartu su Lietuvos Respublikos finansų ministerija organizuoja ekonomines konsultacijas su Tarptautiniu valiutos fondu Lietuvoje.

Tarptautinių ryšių departamentas atsako, kad būtų užtikrintas tinkamas Lietuvos banko dalyvavimas ECB, kitų ES ir tarptautinių institucijų sprendimų priėmimo procesuose, inicijuoja ir rengia Lietuvos banko pozicijas ES ir tarptautinėse institucijose svarstomais klausimais.

Siekdama tinkamo atstovavimo Lietuvos interesams Tarptautiniame valiutos fonde, Lietuvos Respublika yra tapusi Baltijos ir Šiaurės šalių grupės nare. Derinant šios grupės pozicijas, taip pat formuojant susijusias ES pozicijas, Lietuvos bankui atstovauja Tarptautinių ryšių departamentas.

Tarptautinių ryšių departamentas organizuoja tarptautinius Lietuvos banko renginius, rūpinasi aukščiausio lygio svečių iš kitų šalių priėmimu Lietuvos banke. Be to, departamentas organizuoja Lietuvos banko valdybos narių darbo ir tarptautinius susitikimus, planuoja ir organizuoja Lietuvos banko valdybos posėdžius.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-28