Lietuvos bankas

Lietuvos banko struktūros pagrindą sudaro keturios tarnybos, sudarytos iš departamentų ir juose esančių skyrių. Bankininkystės tarnyba įgyvendina Eurosistemos pinigų politiką, valdo finansinį turtą ir vykdo mokėjimus, Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnyba atsako už makroprudencinę politiką, finansinį stabilumą ir ekonomikos stebėseną, Finansų rinkos priežiūros tarnyba prižiūri finansų rinką, nagrinėja ginčus tarp vartotojo ir finansų rinkos dalyvio bei priima sprendimus. Ketvirtoji – Organizacijos tarnyba užtikrina reikalingas darbo sąlygas Lietuvos banko tarnautojams.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-23