Lietuvos bankas
Sąrašas
Data
Sąrašas skelbiamas trečią darbo dieną 10 val. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus.
Juridinio asmens kodas LEI kodas Pavadinimas Draudimo bendrovės tipas Centrinės buveinės registravimo šalis
110051834 529900SURJXJXSY5O039 Akcinė bendrovė „Lietuvos draudimas“ Ne gyvybės draudimo
110057869 259400YE6518PP6M4W52 Akcinė draudimo bendrovė „Gjensidige“ Ne gyvybės draudimo
110062097 213800BQI7MW9KTH6J57 Uždaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija „LAMANTINAS“ Ne gyvybės draudimo
110081788 213800YHLZ5VQZP6TN15 Gyvybės draudimo UAB "SB draudimas" Gyvybės draudimo
110082737 259400LNAAVVBAGSC732 UAB „PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS“ Gyvybės draudimo
110707135 5493001IOWSPIYMXRA82 ERGO Life Insurance SE Mišraus draudimo
111744827 213800Q5EQ3RDNYXII94 Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB Gyvybės draudimo
300156205 COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR Baltics filialas Ne gyvybės draudimo Prancūzija
300665654 AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje Ne gyvybės draudimo Latvija
301135655 Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas Mišraus draudimo Estija
301723587 „Vereinigte Hagelversicherung VVaG“ filialas „VH Lietuva“ Ne gyvybės draudimo Vokietija
302279548 If P&C Insurance AS filialas Ne gyvybės draudimo Estija
302458056 Swedbank Life Insurance SE Lietuvos filialas Gyvybės draudimo Estija
302649474 Swedbank P&C Insurance AS Lietuvos filialas Ne gyvybės draudimo Estija
302912288 ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Ne gyvybės draudimo Estija
304080146 529900Q2VEPP9IT0QD91 „Compensa Vienna Insurance Group“, akcinė draudimo bendrovė Ne gyvybės draudimo
304498010 Balcia Insurance SE Lietuvos filialas Ne gyvybės draudimo Latvija
305351885 "SEB Life and Pension Baltic SE" Lietuvos filialas Mišraus draudimo Latvija