Lietuvos bankas

Nuo 2018 m. spalio 31 d. mokėjimo paslaugų teikėjai sutartinėje, komercinėje ir reklaminėje informacijoje privalo vartoti standartizuotas mokėjimo paslaugų sąvokas ir jų apibrėžtis. Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į Europos bankininkystės institucijos gairių ir Europos Komisijos deleguotojo reglamento reikalavimus, parengė Tipiškiausių su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąrašą (toliau – Sąrašas), kuriame nurodomos standartizuotos sąvokos ir jų apibrėžtys.

Mokėjimo paslaugų teikėjai taip pat turės parengti Informacijos apie komisinį atlyginimą dokumentą, kuriame bus pateikiami tipiškiausių paslaugų, nurodytų Sąraše, įkainiai. Tai bus standartizuotas dokumentas, kuriame pateikiami su kiekviena Sąraše nurodyta paslauga susiję įkainiai. Informacijos apie komisinį atlyginimą dokumente taip pat bus pateikiama informacija apie mokėjimo paslaugų teikėjų taikomus planus, kai imamas fiksuotas komisinis atlyginimas už tam tikrą paslaugų krepšelį.

Nuo 2019 m. mokėjimo paslaugų teikėjai kasmet turės visiems vartotojams pateikti Komisinio atlyginimo ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus, kurioje pateikiami visi vartotojo sumokėti komisiniai atlyginimai, sumokėtos bei gautos palūkanos. Ataskaitoje bus pateikiami visi vartotojo sumokėti komisiniai atlyginimai, net jei tų paslaugų įkainiai nebuvo įtraukti į Informacijos apie komisinį atlyginimą dokumentą.

Tipiškiausių su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąrašas

Su mokėjimo sąskaita susijusios paslaugos sąvoka Su mokėjimo sąskaita susijusios paslaugos sąvokos apibrėžtis
Sąskaitos tvarkymas Sąskaitos teikėjas tvarko kliento vardu atidarytą sąskaitą.
Debeto kortelės išdavimas Sąskaitos teikėjas išduoda su kliento sąskaita susietą mokėjimo kortelę. Kiekvieno kortele atlikto mokėjimo suma visa iškart nurašoma iš kliento sąskaitos.
Kredito kortelės išdavimas Sąskaitos teikėjas išduoda su kliento mokėjimo sąskaita susietą mokėjimo kortelę. Per sutartą laikotarpį kortele atliktų mokėjimų suma visa arba dalimis iš kliento sąskaitos nurašoma nustatytą dieną. Sąskaitos teikėjo ir kliento sudarytoje kredito sutartyje nustatoma, ar klientas už pasiskolintą sumą mokės palūkanas.
Grynųjų pinigų išėmimas Klientas pasiima grynuosius pinigus iš savo sąskaitos.
Grynųjų pinigų įmokėjimas Klientas įmoka grynuosius pinigus į savo sąskaitą.
Kredito pervedimas SEPA Kliento nurodymu sąskaitos teikėjas perveda pinigus iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą. Pervedami eurai į SEPA erdvės valstybėse atidarytas sąskaitas.
Kredito pervedimas ne SEPA Kliento nurodymu sąskaitos teikėjas perveda pinigus iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą. Pervedama kita nei euras valiuta arba į SEPA erdvei nepriklausančiose valstybėse atidarytas sąskaitas.
Tiesioginis debetas Klientas suteikia kitam asmeniui (gavėjui) teisę nurodyti sąskaitos teikėjui pervesti pinigus iš kliento sąskaitos į gavėjo sąskaitą. Sąskaitos teikėjas perveda pinigus gavėjui kliento ir gavėjo susitartą dieną arba susitartomis dienomis. Suma gali kisti.
E. sąskaitos automatinis apmokėjimas Sąskaitos teikėjas pagal išankstinį kliento nurodymą apmoka mokėtojo internetinės bankininkystės sistemoje pateiktą pinigų gavėjo elektroninę sąskaitą.
Gautų mokėjimų eurais įskaitymas Sąskaitos teikėjas į kliento sąskaitą įskaito gautus mokėjimus eurais iš SEPA erdvės valstybėse atidarytų sąskaitų.
Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas Sąskaitos teikėjas į kliento sąskaitą įskaito gautus mokėjimus kita nei euras valiuta arba gautus mokėjimus iš ne SEPA erdvės valstybėse atidarytų sąskaitų.
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-29