Lietuvos bankas

Lietuvos banko struktūroje yra keturi savarankiški skyriai, veikiantys greta keturių tarnybų ir keturių savarankiškų departamentų, turinčių skyrius. Teisės skyrius teisinėmis priemonėmis padeda vykdyti ir įgyvendinti Lietuvos banko funkcijas ir teises, Žmogiškojo kapitalo skyrius įgyvendina Lietuvos banko personalo ir organizacijos valdymo politiką, Vidaus audito skyrius per auditus vertina įvairias Lietuvos banko veiklos sritis, teikia rekomendacijas dėl veiklos tobulinimo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės sistemos efektyvumo, Viešųjų pirkimų skyrius vykdo Lietuvos banko viešųjų pirkimų procedūras.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-23