Lietuvos bankas

Lietuvos banko struktūroje yra du savarankiški skyriai, veikiantys greta dvylikos savarankiškų departamentų, turinčių skyrius. Tyrimų centras siekia atlikti ir skelbti pasaulyje pripažįstamus ekonomikos ir finansų sričių tyrimus, Vidaus audito skyrius per auditus vertina įvairias Lietuvos banko veiklos sritis, teikia rekomendacijas dėl veiklos tobulinimo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės sistemos efektyvumo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-09