Lietuvos bankas
Viktorija Dičpinigaitienė

Lietuvos bankas, siekdamas didinti skaitmeninę brandą, veiklos efektyvumą ir skatinti inovacijas, 2024 m. pradžioje įkūrė Skaitmeninės pažangos centrą.

Skaitmeninės pažangos centras siekia, kad efektyviuose procesuose būtų taikomi pažangūs skaitmeniniai sprendimai ir bankas tęstų inovatyvaus centrinio banko tradicijas.

Skaitmeninės pažangos centro vadovė – Gintarė Žilinskienė.

Skaitmeninės pažangos centro tikslas – skatinti bendradarbiavimą bei atvirumą naujovėms ir įgyvendinti skaitmeninę transformaciją sukuriant didžiausią vertę banko suinteresuotosioms šalims. Siekiame tapti „vienu langeliu“ su inovacijomis ir skaitmenizavimu susijusiais klausimais Lietuvos banke.

Centro siekiai:

  • suskaitmeninti Lietuvos banko procesus ir paslaugas;
  • didinti Lietuvos banko procesų efektyvumą;
  • skatinti inovacijas Lietuvos banko veikloje ir inovatyvių sprendimų testavimą finansų rinkoje;
  • atstovauti Lietuvos banko interesams su inovacijomis ir skaitmenizavimu susijusiose grupėse ir renginiuose.
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-22