Lietuvos bankas
  • rūpinasi tarnautojų ir vertybių apsauga bei jų saugiu pervežimu;
  • užtikrina įslaptintos informacijos apsaugą;
  • diegia etikos standartus, įgyvendina korupcijos prevencijos priemones;
  • bendradarbiauja su teisėsaugos ir kontrolės institucijomis dėl pinigų plovimo prevencijos.

Saugos departamento direktorius Aidenas Karpus

Mūsų departamento tarnautojai pirmieji sutinka kitus banko tarnautojus ir svečius, kadangi mes nustatome Lietuvos banko tarnautojų ir Lietuvos banko svečių patekimo į Lietuvos banko teritoriją ir patalpas tvarką, kontroliuojame, kaip jos laikomasi. Mūsų departamentas taip pat nustato Lietuvos banko ir jo tarnautojų, mūsų įstaigos svečių, komercinių bankų inkasavimo, kitų įstaigų ir asmenų transporto priemonių patekimo į Lietuvos banko teritoriją ir išvykimo iš jos tvarką, prižiūrime, kad jos būtų laikomasi. Be to, mes įpareigoti saugoti Lietuvos banko tarnautojus, vertybes ir kitą turtą, prireikus tas vertybes saugiai pervežti, organizuoti ir vykdyti ne mūsų transporto priemonėmis pervežamų Lietuvos banko vertybių apsaugą, pasitelkiant policijos pareigūnų pajėgas.

Centrinis bankas dirba su informacija, kuri sudaro valstybės ir tarnybos paslaptį, Lietuvos banko paslaptį, naudoja ir neskelbtiną Europos centrinių bankų sistemos ir Bendro priežiūros mechanizmo informaciją. Mūsų departamentas atsakingas už šios informacijos saugumo valdymo politiką ir jos įgyvendinimą Lietuvos banke. Taip pat nustatome asmens duomenų tvarkymo politiką ir jos įgyvendinimą. Be to, esame atsakingi už etikos standartų nustatymą ir jų įgyvendinimą mūsų organizacijoje, diegiame korupcijos prevencijos priemones ir koordinuojame jų įgyvendinimą, kontroliuojame, kaip laikomasi Lietuvos banko tarnautojų tarnybinės veiklos teisėtumo, tarnautojų profesinės etikos normų, viešųjų ir privačių interesų derinimo reikalavimų.

Bendradarbiaujame su teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones ir atliekant finansų rinkos dalyvių priežiūrą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-23