Lietuvos bankas
Pozicijos turėtojas Emitento pavadinimas ISIN kodas Grynoji trumpoji pozicija (%) Pozicijos sukūrimo, pakeitimo ar panaikinimo data (metai-mėnuo-diena)
         
         

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-06