Lietuvos bankas

Registracija į renginį: metinis susitikimas su bankų sektoriaus atstovais

Š. m. vasario 18 d. Finansų rinkos priežiūros tarnyba organizuoja metinį susitikimą su bankų sektoriaus atstovais. 

Renginys organizuojamas nuotoliniu būdu, pradžia 13:30 val. Registracija vyksta iki š. m. vasario 10 d.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

 •  Prašome registruojantis į renginį pateikti savo asmens duomenis. Apgailestaujame, tačiau jeigu nepateiksite asmens duomenų, Jūs renginyje dalyvauti negalėsite.
 •  Lietuvos bankas šioje formoje pateiktus Jūsų asmens duomenis (vardas, pavardė, pareigos (neprivaloma), elektroninio pašto adresas, atstovaujamos įmonės pavadinimas) tvarkys finansų rinkos priežiūros (kiek tai susiję su registracija į renginį ir renginio organizavimu) tikslu.
 •  Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. e punktu.
 • Tvarkydamas dalyvių asmens duomenis, Lietuvos bankas užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 •  Pateiktų asmens duomenų valdytojas – Lietuvos bankas (kodas 188607684), Gedimino pr. 6, Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: tel. (8 5) 2680 021, el. p. [email protected].
 •  Pateiktų asmens duomenų Lietuvos bankas tretiesiems asmenims neteiks, nebent tai daryti jį įpareigotų teisės aktai.
 •  Jūsų nurodyti asmens duomenys bus saugomi iki renginio pabaigos, t. y. įvykus renginiui jie bus sunaikinami ne vėliau kaip per 1 darbo dieną.
 •  Renginio dalyvių asmens duomenys neprofiliuojami ir nenaudojami rinkodaros tikslu.
 •  Jūs, kreipdamiesi į Lietuvos banką, turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų jų tvarkymą. Be to, Jūs turite teisę dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečiu atveju, bet kuriuo metu nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi.
 •  Jeigu manote, kad Lietuvos bankas Jūsų asmens duomenis tvarko neteisėtai, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktinius duomenis rasite ČIA).
 •  Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, kreipkitės į Lietuvos banką ir patvirtinkite savo tapatybę. Išsamią informaciją apie savo teises bei kaip pateikti prašymą dėl jų įgyvendinimo, taip pat daugiau informacijos apie Lietuvos banko atliekamą asmens duomenų tvarkymą rasite ČIA.
 • Registracijos patvirtinimas bus išsiųstas nurodytu el. paštu
 • Atkreipiame dėmesį į tai, kad dėl ribotos dalyvių prisijungimo prie renginio transliacijos galimybės registracija bus patvirtinta ne daugiau kaip dviejų įmonės atstovų, prioritetą teikiant anksčiausiai užsiregistravusiems
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-13