Lietuvos bankas
  • siekia finansų rinkos stabilumo ir patikimumo;
  • nuolat bendrauja su finansų rinkos dalyviais ir jų klientais;
  • nagrinėja tarp vartotojo ir finansų rinkos dalyvio kilusius ginčus ir priima sprendimus;
  • taiko inovatyvius sprendimus finansų sektoriaus priežiūrai, prisideda prie finansų rinkos patrauklumo didinimo.

Finansų rinkos priežiūros tarnybos direktorė Jekaterina Govina 

Finansų rinkos priežiūros tarnyba – tai vienas didžiausių Lietuvos banko struktūrinių padalinių. Jis sudarytas iš trijų – Bankų ir draudimo įmonių priežiūros, Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros, Teisės ir licencijavimo – departamentų. Mūsų kolektyvas – tai daugiau nei 100 aktyviai dirbančių profesionalų. Dirbdami kartu ir vykdydami veiksmingą prižiūrimų finansų rinkos dalyvių, finansinių paslaugų ir rinkų priežiūrą, stiprindami finansinių paslaugų vartotojų pasitikėjimą finansų rinkomis, siekiame finansų rinkos stabilumo, patikimumo ir brandos.

Mes siekiame:

Stiprinti finansų rinkos dalyvių patikimumą, vientisumą, prisidėti prie rizikų mažinimo – riziką ribojančią priežiūrą orientuojame į prižiūrimų bankų, draudimo bendrovių, kredito unijų, mokėjimo ir kitų finansų rinkos dalyvių veiklos patikimumo ir stabilumo didinimą. Vykdydami priežiūrą siekiame finansų rinkos dalyvius nukreipti atsakingo elgesio link, todėl mes individualiai vertiname rizikas, kylančias dėl konkretaus rinkos dalyvio elgsenos.

Etiškai ir skaidriai veikiančios Lietuvos finansų rinkos, operatyviai ir efektyviai valdyti finansinių nusikaltimų riziką – daug dėmesio skiriame pinigų plovimo ir teroristų finansavimo bei kibernetinio saugumo prevencijos sričiai. Nuolat bendraujame ir bendradarbiaujame su kitomis Lietuvos Respublikos ir tarptautinėmis institucijomis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo bei kibernetinio saugumo prevencijos klausimais.

Sukurti pažangią, į inovatyvius sprendimus orientuotą, tvariai besivystančią ir patrauklią finansų rinkos aplinką – stengiamės tobulinti priežiūrinę aplinką, siekiame didinti finansų rinkos patrauklumą ir mažinti administracinę naštą finansų rinkos dalyviams. Aktyviai bendraujame ir bendradarbiaujame su finansų rinkos dalyviais ir kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis rengdami teisės aktų projektus – su jais konsultuojamės ir diskutuojame, reguliariai juos informuojame apie finansų rinkos reguliacinės aplinkos planuojamus pakeitimus. Daug dėmesio skiriame finansų rinkos priežiūros priemonių skaitmeninimui ir reguliacinių pakeitimų, skatinančių taikyti saugius inovatyvius sprendimus, inicijavimui.

Užtikrinti, kad finansų rinkoje veiktų tik licencijuoti ir patikimi finansų rinkos dalyviai – vertiname gautus prašymus išduoti veiklos licencijas, tikrindami, ar įmonės atitinka joms keliamus teisės aktuose nustatytus veiklos reikalavimus, ar pretendentai į finansų įstaigų vadovus yra nepriekaištingos reputacijos ir ar jie atitinka teisės aktuose nustatytus kvalifikacijos bei patirties reikalavimus.

Vartotojų apsauga ir mes

Finansinių paslaugų vartotojai turi būti tikri, kad gali pasitikėti finansų rinkos dalyviais, kurių paslaugomis ir produktais naudojasi, o jų patikėti pinigai yra saugūs. Pasitikėjimas finansų rinka leidžia jiems aktyviau naudotis rinkos siūlomomis paslaugomis, o tai sudaro palankesnes sąlygas pasirinkti skirtingus paslaugos teikėjus. Finansų rinkos dalyviai turi būti suinteresuoti tinkamai elgtis su finansinių paslaugų vartotojais ir stengtis teikti kokybiškas, vartotojų lūkesčius atitinkančias, efektyviai valdomas ir naujovėmis grįstas paslaugas.

  • Siekiame, kad finansinių produktų savybės ir finansinės paslaugos atitiktų visuomenės poreikius, būtų lengviau prieinami. 
  • Siekiame, kad finansinių paslaugų vartotojai priimtų geriau apgalvotus finansinius sprendimus, kurie jiems neturėtų neigiamų pasekmių ateityje, todėl aktyviai prisidedame prie atsakingesnio vartotojų finansinio elgesio formavimo, prižiūrime, ar informacija apie finansines paslaugas tinkamai atskleidžiama – teisinga informacija vartotojams padeda priimti pagrįstesnius finansinius sprendimus.
  • Nagrinėjame tarp vartotojų ir finansų rinkos dalyvių kilusius ginčus ir priimame sprendimus (rekomendacinio pobūdžio), kaip, Lietuvos banko nuomone, turėtų būti išspręstas konkretus vartotojo ir finansų rinkos dalyvio ginčas.
  • Gauname iš vartotojų vykdomai priežiūrai svarbius signalus, analizuojame juos ir nagrinėjame skundus dėl finansinių paslaugų teikimo, prižiūrime, kaip vykdoma prekyba finansinių priemonių rinkoje, atliekame įvairaus pobūdžio temines finansų rinkos apžvalgas (pvz., pensijų fondų, emitentų veiklos ir pan.), aktualias finansų rinkos dalyviams ir investuotojams.
  • Rūpinamės vartotojų interesais, todėl reguliariai atnaujiname aktualią informaciją apie licencijuotas įmones, kurios gali teikti paslaugas Lietuvos Respublikos finansų rinkoje, apie licencijuotus finansų maklerius ir brokerius, taip pat informuojame apie nelicencijuotas įmones, siūlančias paslaugas Lietuvos gyventojams, blokuojame kenkėjiško pobūdžio interneto svetaines, siūlančias greitus investicinius laimėjimus.
  • Siekiame tinkamai atstovauti vartotojų interesams – aktyviai bendradarbiaujame su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, veikiančiomis vartotojų teisių gynimo srityje, esame prisijungę prie Europos Komisijos Finansinių ginčų sprendimo tinklo FIN-NET veiklos, palaikome glaudžius ryšius su Lietuvos vartotojų teises ginančiomis asociacijomis.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-02