Lietuvos bankas
  • siekia finansų sistemos stabilumo ir patikimumo;
  • nuolat bendrauja su finansų rinkos dalyviais ir jų klientais;
  • nagrinėja ginčus tarp vartotojo ir finansų rinkos dalyvio bei priima sprendimus;
  • finansų sektoriuje taiko teisines inovacijas.

Finansų rinkos priežiūros tarnybos direktorė Jekaterina Govina 

Finansų rinkos priežiūros tarnyba – tai vienas didžiausių Lietuvos banko struktūrinių padalinių. Jis sudarytas iš trijų – Bankų ir draudimo įmonių priežiūros, Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros bei Teisės ir licencijavimo departamentų ir Pinigų plovimo prevencijos bei Skaitmenizacijos ir pažangios analitikos skyrių. Mūsų kolektyvą sudaro daugiau nei 100 aktyviai dirbančių tarnybos profesionalų. Dirbdami kartu ir vykdydami veiksmingą prižiūrimų finansų rinkos dalyvių, finansinių paslaugų ir rinkų priežiūrą, stiprindami finansinių paslaugų vartotojų pasitikėjimą finansų rinkomis, siekiame finansų sistemos stabilumo ir patikimumo.

Mums svarbu sukurti pažangią ir patrauklią finansų sektoriaus aplinką, todėl aktyviai bendraujame ir bendradarbiaujame su finansų rinkos dalyviais ir kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis rengdami teisės aktų projektus – konsultuojamės ir diskutuojame, reguliariai informuojame apie finansų rinkos reguliacinės aplinkos planuojamus pokyčius. Siekiame skatinti tvarią finansų rinkos plėtrą, todėl, konsultuodamiesi su finansų rinkos dalyviais, daug dėmesio skiriame priežiūrinės aplinkos tobulinimui.

Mūsų tarnyba nuolat ir gausiai bendrauja su finansų rinkos dalyviais ir jų klientais. Nagrinėjame ginčus tarp vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ir priimame sprendimus (rekomendacinio pobūdžio), kaip, Lietuvos banko nuomone, turėtų būti išspręstas konkretus vartotojo ir finansų rinkos dalyvio ginčas, taip pat priimame tiek fizinių, tiek juridinių asmenų skundus dėl finansinių paslaugų teikimo, prižiūrime, kaip vykdoma prekyba finansinių priemonių rinkoje, atliekame įvairaus pobūdžio apžvalgas (pvz., pensijų fondų, emitentų veiklos ir pan.), aktualias finansų rinkos dalyviams ir investuotojams.

Siekiame, kad finansų rinkoje dirbtų aukštos kvalifikacijos ir nepriekaištingos reputacijos specialistai, o finansinės paslaugos būtų teikiamos profesionaliai, todėl licencijuojame asmenis, norinčius gauti finansų maklerio ir (ar) draudimo brokerio licenciją. Finansų rinkoje gali veikti tik licencijuoti finansų rinkos dalyviai – mes vertiname gautus prašymus išduoti veiklos licencijas tikrindami, ar įmonė atitinka jai keliamus teisės aktuose nustatytus veiklos reikalavimus, ar pretendentai į finansų įstaigų vadovus yra nepriekaištingos reputacijos ir ar jie atitinka teisės aktuose nustatytus kvalifikacijos ir patirties reikalavimus.

Rūpinamės vartotojų interesais, todėl reguliariai atnaujiname aktualią informaciją apie licencijuotas įmones, kurios gali teikti paslaugas Lietuvos Respublikos finansų rinkoje, apie licencijuotus finansų maklerius ir brokerius, taip pat informuojame apie nelicencijuotas įmones, siūlančias paslaugas Lietuvos gyventojams.

Norime, kad Lietuvos finansų rinka būtų inovatyvi, o į ją ateitų nauji finansų rinkos dalyviai, skatinantys sveiką konkurenciją finansų sektoriuje, todėl efektyviau taikome teisines inovacijas, tobuliname įmonių licencijavimo procesą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-26