Lietuvos bankas
Pagrinidnis pranešimas

Siekiame pritraukti kuo daugiau iniciatyvių, motyvuotų ir atsakingų specialistų, todėl suteikiame galimybę aukštųjų mokyklų studentams atlikti profesinę arba savanorišką praktiką įvairiuose struktūriniuose Lietuvos banko padaliniuose.


Praktikos tikslai

 • Supažindinti studentus su valstybės centrinio banko veiklos principais.
 • Padėti studentams ugdyti praktinius gebėjimus, taikant universitete įgytas teorines žinias.
 • Perteikti studentams Lietuvos banko tarnautojų patirtį ir taip padėti aukštosioms mokykloms rengti aukštos kvalifikacijos specialistus.

[[#ex]]

Priėmimas atlikti praktiką

 • Praktiką Lietuvos banke gali atlikti aukštųjų mokyklų vientisųjų studijų programos studentai, bakalauro studijų (baigę ne mažiau kaip du kursus) bei antrosios pakopos (magistrantūros) studentai.
 • Kandidatuoti galima į ne daugiau kaip 3 praktikos sritis.
 • Prašymus atlikti praktiką pateikę studentai atrenkami atsižvelgiant į kandidatų motyvacinius argumentus ir tikslus, kurių ketinama siekti atliekant praktiką.
 • Su priimtais studentais sudaroma trišalė praktinio mokymo (praktikos trukmė 2–3 mėn.) arba savanoriško praktikos mokymo (praktikos trukmė ne ilgesnė kaip 2 mėn.) sutartis.
 • Praktikos metu studentai neįdarbinami ir jiems atlyginimas nemokamas.
 • Studentas, priimamas atlikti profesinę praktiką, pateikia mokymo įstaigos įgalioto asmens ir studento pasirašytos studento praktinio mokymo sutarties 3 egzempliorius, asmens dokumento kopiją ir socialinio draudimo pažymėjimo kopiją (jeigu turi).
 • Studentas, priimamas atlikti savanorišką praktiką, pateikia asmens dokumento kopiją ir socialinio draudimo pažymėjimo kopiją (jeigu turi). Sutartį rengia Lietuvos bankas.

Praktikos atlikimo tvarka

 • Praktika atliekama pagal studento ir mokymo įstaigos pateiktą bei su banko struktūrinio padalinio, kuriame bus atliekama praktika, praktikos vadovu suderintą praktikos programą.
 • Studentas privalo vykdyti visus praktikos vadovo nurodymus, susijusius su praktikos metu atliekamais darbais ar užduotimis, atlikti užduotis, būtinas darbo įgūdžiams įgyti, laikytis darbo drausmės ir Lietuvos banko darbo tvarkos taisyklių.
 • Praktikantas turi teisę konsultuotis su Lietuvos banko praktikos vadovu dėl praktikos užduočių vykdymo, gauti informacijos, būtinos užduotims tinkamai atlikti, naudotis praktikos laikotarpiu jam suteiktomis darbo priemonėmis ir įranga.
 • Praktika atliekama darbo dienomis pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8 val. iki 17 val., penktadienį – nuo 8 val. iki 15 val. 45 min.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-12