Lietuvos bankas

Siekiame pritraukti kuo daugiau iniciatyvių, motyvuotų ir atsakingų specialistų, todėl suteikiame galimybę aukštųjų mokyklų studentams atlikti profesinę arba savanorišką praktiką įvairiuose struktūriniuose Lietuvos banko padaliniuose.


Praktikos tikslai

 • Supažindinti studentus su valstybės centrinio banko veiklos principais.
 • Padėti studentams ugdyti praktinius gebėjimus, taikant universitete įgytas teorines žinias.
 • Perteikti studentams Lietuvos banko tarnautojų patirtį ir taip padėti aukštosioms mokykloms rengti aukštos kvalifikacijos specialistus.

[[#ex]]

Priėmimas atlikti praktiką

 • Praktiką Lietuvos banke gali atlikti aukštųjų mokyklų vientisųjų studijų programos studentai, bakalauro studijų (baigę ne mažiau kaip du kursus) bei antrosios pakopos (magistrantūros) studentai.
 • Kandidatuoti galima į ne daugiau kaip 3 praktikos sritis.
 • Prašymus atlikti praktiką pateikę studentai atrenkami atsižvelgiant į kandidatų motyvacinius argumentus ir tikslus, kurių ketinama siekti atliekant praktiką.
 • Su priimtais studentais sudaroma trišalė praktinio mokymo (praktikos trukmė 2–3 mėn.) arba savanoriško praktikos mokymo (praktikos trukmė ne ilgesnė kaip 2 mėn.) sutartis.
 • Praktikos metu studentai neįdarbinami ir jiems atlyginimas nemokamas.
 • Studentas, priimamas atlikti profesinę praktiką, pateikia mokymo įstaigos įgalioto asmens ir studento pasirašytos studento praktinio mokymo sutarties 3 egzempliorius, asmens dokumento kopiją ir socialinio draudimo pažymėjimo kopiją (jeigu turi).
 • Studentas, priimamas atlikti savanorišką praktiką, pateikia asmens dokumento kopiją ir socialinio draudimo pažymėjimo kopiją (jeigu turi). Sutartį rengia Lietuvos bankas.

Praktikos atlikimo tvarka

 • Praktika atliekama pagal studento ir mokymo įstaigos pateiktą bei su banko struktūrinio padalinio, kuriame bus atliekama praktika, praktikos vadovu suderintą praktikos programą.
 • Studentas privalo vykdyti visus praktikos vadovo nurodymus, susijusius su praktikos metu atliekamais darbais ar užduotimis, atlikti užduotis, būtinas darbo įgūdžiams įgyti, laikytis darbo drausmės ir Lietuvos banko darbo tvarkos taisyklių.
 • Praktikantas turi teisę konsultuotis su Lietuvos banko praktikos vadovu dėl praktikos užduočių vykdymo, gauti informacijos, būtinos užduotims tinkamai atlikti, naudotis praktikos laikotarpiu jam suteiktomis darbo priemonėmis ir įranga.
 • Praktika atliekama darbo dienomis pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8 val. iki 17 val., penktadienį – nuo 8 val. iki 15 val. 45 min.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-12