Lietuvos bankas

Lietuvos pinigų finansų įstaigų euro zonos ne finansų bendrovių ir namų ūkių paskoloms bei indėliams eurais taikomos palūkanų normos. Kartu pateikiamos atitinkamos naujų paskolų ir indėlių susitarimų ir tikrųjų naujų paskolų sumos.

Sumos pateikiamos milijonais eurų, palūkanų normos – procentais per metus.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas
Aprėpiama veikla
Balanso straipsnis
Pradinis terminas/ pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis/ įspėjamasis laikotarpis
Priešingos šalies sektorius
Paskolos dydis

Matavimo vienetai: Procentai per metus (vienetai)

sorting sorting 2023 - 04 sorting 2023 - 05 sorting 2023 - 06 sorting 2023 - 07 sorting 2023 - 08 sorting 2023 - 09 sorting 2023 - 10 sorting 2023 - 11 sorting 2023 - 12 sorting 2024 - 01 sorting 2024 - 02 sorting 2024 - 03 sorting 2024 - 04
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2Y.A.C.A.U2.260.200.N.LT.PC___.E.SR
5,96 6,42 6,36 6,51 6,79 6,74 6,94 6,81 6,49 6,69 6,61 6,55 6,48
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2Y.B.C.A.U2.260.200.N.LT.PC___.E.SR
5,55 6,09 6,13 6,19 6,46 6,35 6,65 6,51 6,33 6,30 6,29 6,24 6,12
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2Y.J.C.A.U2.260.200.N.LT.PC___.E.SR
8,90 9,15 8,44 9,37 9,30 9,37 9,32 9,70 9,76 9,76 9,76 9,17 9,49
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2Y.A.C.A.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR
5,62 6,34 6,26 6,27 6,66 6,58 7,00 6,67 6,41 6,54 6,43 6,40 6,28
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2Y.B.C.A.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR
5,61 6,32 6,24 6,31 6,68 6,56 7,00 6,67 6,41 6,54 6,44 6,41 6,29
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2Y.J.C.A.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR
5,81 7,70 6,71 3,71 5,91 7,36 7,02 7,42 6,64 6,21 5,79 5,86 5,48
Pinigų finansų įstaigų paskolos iki 1 mln. eurų euro zonos ne finansų bendrovėms – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2Y.A.C.0.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR
5,83 6,04 6,35 6,27 6,34 6,59 6,48 6,54 6,24 6,29 6,31 6,49 6,51
Pinigų finansų įstaigų paskolos iki 1 mln. eurų euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2Y.B.C.0.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR
5,86 6,01 6,33 6,26 6,33 6,58 6,45 6,52 6,23 6,29 6,34 6,49 6,49
Pinigų finansų įstaigų paskolos iki 1 mln. eurų euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2Y.J.C.0.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR
5,40 6,82 6,90 6,53 6,91 6,86 7,02 7,42 6,64 6,21 5,79 6,21 7,15
Pinigų finansų įstaigų paskolos nuo 1 mln. eurų euro zonos ne finansų bendrovėms – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2Y.A.C.1.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR
5,56 6,43 6,25 6,27 6,74 6,57 7,15 6,71 6,42 6,61 6,45 6,38 6,23
Pinigų finansų įstaigų paskolos nuo 1 mln. eurų euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2Y.B.C.1.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR
5,55 6,41 6,22 6,32 6,76 6,56 7,15 6,71 6,42 6,61 6,45 6,39 6,25
Pinigų finansų įstaigų paskolos nuo 1 mln. eurų euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2Y.J.C.1.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR
6,10 9,01 6,69 2,67 5,68 8,25 - - - - - 5,77 4,54
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2Y.A.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
6,49 6,54 6,60 6,99 7,01 6,94 6,83 7,10 6,83 6,88 7,01 6,84 6,81
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2Y.B.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
5,43 5,60 5,77 5,87 5,95 5,98 5,87 6,05 5,92 5,86 5,87 5,83 5,77
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2Y.J.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
9,38 9,29 9,25 9,94 9,66 9,52 9,48 9,76 9,87 9,85 9,96 9,62 9,78
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2U.A.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
9,47 9,44 9,43 9,74 9,77 9,65 9,75 9,64 9,70 9,76 9,99 9,67 9,77
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2U.B.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
7,73 7,83 7,93 8,39 8,52 8,42 8,52 8,53 8,24 8,04 7,91 7,92 7,99
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2U.J.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
9,76 9,70 9,69 9,94 9,96 9,84 9,92 9,80 9,95 10,03 10,31 9,94 10,04
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 iki 5 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2U.C.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
10,56 10,63 10,69 10,76 10,80 10,68 10,59 10,52 10,82 10,78 11,42 11,19 11,08
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 5 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2U.D.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
8,62 8,56 8,57 8,96 8,95 8,79 9,02 8,86 8,93 9,07 9,05 8,62 8,71
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2V.A.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
5,28 5,39 5,58 5,70 5,75 5,80 5,89 5,85 5,63 5,71 5,73 5,68 5,58
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2V.B.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
5,26 5,37 5,56 5,69 5,74 5,79 5,88 5,84 5,61 5,70 5,71 5,65 5,55
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2V.J.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
5,69 5,91 6,14 6,22 6,31 6,24 6,31 6,27 6,33 6,39 6,18 6,41 6,67
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 iki 5 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2V.C.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
4,98 5,32 5,66 5,93 5,54 5,58 5,53 5,53 5,23 5,49 5,67 6,84 6,79
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 5 iki 10 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2V.U.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
6,26 6,07 6,25 6,35 6,48 6,49 6,41 6,41 6,95 7,05 6,92 7,18 7,30
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 10 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2V.V.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
5,87 6,12 6,26 6,27 6,49 6,56 6,67 6,69 6,44 6,32 5,90 5,72 6,07
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams kitiems tikslams – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2W.A.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
7,61 7,46 7,51 8,86 7,86 7,62 6,04 8,31 7,98 8,02 8,50 7,56 7,51
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams kitiems tikslams, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2W.B.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
5,89 6,49 6,69 6,60 6,65 6,66 5,13 6,83 7,09 6,66 6,79 6,47 6,59
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams kitiems tikslams, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2W.J.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
10,35 9,48 9,14 11,80 9,68 9,13 8,49 10,67 10,60 10,15 10,16 9,66 9,71
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams kitiems tikslams, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 iki 5 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2W.C.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
11,62 9,81 9,53 14,07 10,07 9,19 8,91 12,32 11,86 11,21 11,39 10,09 10,13
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams kitiems tikslams, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 5 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2W.D.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
8,83 9,08 8,73 9,19 9,23 9,04 7,98 8,50 8,57 8,99 8,66 9,19 9,24
Euro zonos ne finansų bendrovių ir namų ūkių sutarto termino indėliai pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.L22.A.C.A.U2.260.200.N.LT.PC___.E.SR
2,72 3,19 3,25 3,22 3,28 3,46 3,49 3,63 3,49 3,53 3,54 3,46 3,45
Euro zonos ne finansų bendrovių ir namų ūkių sutarto termino indėliai iki 1 mėn. pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.L22.Q.C.A.U2.260.200.N.LT.PC___.E.SR
0,78 0,46 1,59 1,24 1,75 2,37 2,14 1,99 2,48 2,81 2,49 1,59 1,64
Euro zonos ne finansų bendrovių ir namų ūkių sutarto termino indėliai nuo 1 iki 6 mėn. pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.L22.R.C.A.U2.260.200.N.LT.PC___.E.SR
2,06 2,77 3,14 2,93 2,91 3,19 3,22 3,37 3,20 3,21 3,30 3,20 3,26
Euro zonos ne finansų bendrovių ir namų ūkių sutarto termino indėliai nuo 6 mėn. iki 1 metų pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.L22.S.C.A.U2.260.200.N.LT.PC___.E.SR
2,95 3,39 3,45 3,51 3,52 3,73 3,83 3,91 3,76 3,75 3,72 3,72 3,59
Euro zonos ne finansų bendrovių ir namų ūkių sutarto termino indėliai nuo 1 iki 2 metų pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.L22.E.C.A.U2.260.200.N.LT.PC___.E.SR
2,95 3,69 3,69 3,84 4,01 3,94 3,96 4,19 3,95 4,08 3,97 3,78 3,91
Euro zonos ne finansų bendrovių ir namų ūkių sutarto termino indėliai nuo 2 metų pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.L22.F.C.A.U2.260.200.N.LT.PC___.E.SR
3,14 3,89 4,59 3,58 4,02 3,10 3,04 3,39 4,05 4,06 3,80 3,30 3,92
Euro zonos ne finansų bendrovių sutarto termino indėliai pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.L22.A.C.A.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR
2,88 3,02 3,24 3,16 3,22 3,48 3,59 3,54 3,41 3,44 3,55 3,45 3,50
Euro zonos ne finansų bendrovių sutarto termino indėliai iki 1 mėn. pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.L22.Q.C.A.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR
1,59 0,80 2,14 2,27 3,24 3,30 2,97 2,56 2,89 3,53 3,14 2,15 1,57
Euro zonos ne finansų bendrovių sutarto termino indėliai nuo 1 iki 6 mėn. pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.L22.R.C.A.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR
2,40 2,90 3,25 3,06 3,09 3,40 3,40 3,54 3,39 3,37 3,50 3,40 3,47
Euro zonos ne finansų bendrovių sutarto termino indėliai nuo 6 mėn. iki 1 metų pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.L22.S.C.A.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR
3,24 3,52 3,48 3,70 3,63 3,79 4,11 3,94 3,75 3,59 3,70 3,82 3,62
Euro zonos ne finansų bendrovių sutarto termino indėliai nuo 1 iki 2 metų pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.L22.E.C.A.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR
2,97 3,70 3,54 3,54 3,64 4,35 3,84 4,17 3,08 4,23 4,43 3,71 4,65
Euro zonos ne finansų bendrovių sutarto termino indėliai nuo 2 metų pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.L22.F.C.A.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR
2,65 1,41 7,79 2,24 3,11 2,21 1,96 2,07 1,71 2,35 0,90 2,48 1,53
Euro zonos namų ūkių sutarto termino indėliai pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.L22.A.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
2,68 3,25 3,26 3,26 3,31 3,45 3,42 3,67 3,53 3,58 3,53 3,46 3,42
Euro zonos namų ūkių sutarto termino indėliai iki 1 mėn. pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.L22.Q.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
0,01 0,02 0,05 0,08 0,27 0,51 0,56 1,28 1,86 1,44 1,00 0,99 1,70
Euro zonos namų ūkių sutarto termino indėliai nuo 1 iki 6 mėn. pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.L22.R.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
1,86 2,59 2,59 2,59 2,62 2,82 2,92 3,10 2,97 2,97 2,95 2,96 3,02
Euro zonos namų ūkių sutarto termino indėliai nuo 6 mėn. iki 1 metų pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.L22.S.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
2,86 3,37 3,45 3,47 3,51 3,72 3,72 3,91 3,76 3,79 3,73 3,70 3,58
Euro zonos namų ūkių sutarto termino indėliai nuo 1 iki 2 metų pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.L22.E.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
2,95 3,69 3,72 3,85 4,03 3,86 3,98 4,19 4,13 4,07 3,91 3,79 3,80
Euro zonos namų ūkių sutarto termino indėliai nuo 2 metų pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.L22.F.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
3,19 3,91 3,79 3,75 4,04 3,84 4,12 4,22 4,28 4,19 4,15 3,96 4,07
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams – likučių palūkanų normos
PNS.M.A20.A.C.A.U2.260.200.L.LT.PC___.E.SR
5,32 5,52 5,82 6,03 6,13 6,25 6,34 6,39 6,43 6,43 6,43 6,41 6,38
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams, pradinis terminas iki 1 metų – likučių palūkanų normos
PNS.M.A20.B.C.A.U2.260.200.L.LT.PC___.E.SR
6,06 6,32 6,58 6,85 6,85 6,92 7,00 7,03 7,00 7,07 7,12 7,04 7,01
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams, pradinis terminas nuo 1 iki 5 metų – likučių palūkanų normos
PNS.M.A20.C.C.A.U2.260.200.L.LT.PC___.E.SR
6,04 6,28 6,48 6,65 6,78 6,89 7,00 7,06 7,05 7,05 7,05 7,01 6,99
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams, pradinis terminas nuo 5 metų – likučių palūkanų normos
PNS.M.A20.D.C.A.U2.260.200.L.LT.PC___.E.SR
5,04 5,22 5,56 5,76 5,86 5,99 6,08 6,13 6,18 6,18 6,17 6,16 6,13
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms – likučių palūkanų normos
PNS.M.A20.A.C.A.U2.240.200.L.LT.PC___.E.SR
5,39 5,62 5,88 6,10 6,21 6,34 6,43 6,47 6,48 6,47 6,47 6,44 6,41
Pinigų finansų įstaigų atnaujinamosios paskolos ir sąskaitų lėšų pereikvojimai, kredito kortelės kreditas euro zonos ne finansų bendrovėms – likučių palūkanų normos
PNS.M.A2Z.A.C.A.U2.240.200.L.LT.PC___.E.SR
5,45 5,68 5,90 6,06 6,16 6,24 6,32 6,28 6,32 6,27 6,29 6,22 6,19
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis terminas iki 1 metų – likučių palūkanų normos
PNS.M.A20.B.C.A.U2.240.200.L.LT.PC___.E.SR
5,29 5,48 5,73 5,96 6,01 6,09 6,19 6,18 6,17 6,19 6,19 6,14 6,11
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis terminas nuo 1 iki 5 metų – likučių palūkanų normos
PNS.M.A20.C.C.A.U2.240.200.L.LT.PC___.E.SR
5,57 5,84 6,06 6,32 6,46 6,59 6,70 6,76 6,76 6,75 6,74 6,70 6,66
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis terminas nuo 5 metų – likučių palūkanų normos
PNS.M.A20.D.C.A.U2.240.200.L.LT.PC___.E.SR
5,25 5,45 5,73 5,92 6,00 6,16 6,22 6,26 6,26 6,25 6,26 6,25 6,23
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams – likučių palūkanų normos
PNS.M.A20.A.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR
5,27 5,45 5,79 5,97 6,07 6,19 6,28 6,33 6,39 6,40 6,40 6,39 6,36
Pinigų finansų įstaigų atnaujinamosios paskolos ir sąskaitų lėšų pereikvojimai, kredito kortelės kreditas euro zonos namų ūkiams – likučių palūkanų normos
PNS.M.A2Z.A.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR
9,08 9,10 9,05 9,09 9,32 9,40 9,45 9,45 10,45 10,49 10,54 10,66 9,84
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams, pradinis terminas iki 1 metų – likučių palūkanų normos
PNS.M.A20.B.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR
12,38 12,47 12,64 12,49 12,44 12,35 12,46 12,54 12,24 12,45 12,60 12,55 12,46
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams, pradinis terminas nuo 1 iki 5 metų – likučių palūkanų normos
PNS.M.A20.C.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR
8,41 8,49 8,56 8,29 8,34 8,42 8,46 8,51 8,55 8,58 8,64 8,67 8,71
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams, pradinis terminas nuo 5 metų – likučių palūkanų normos
PNS.M.A20.D.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR
4,97 5,15 5,50 5,71 5,82 5,94 6,03 6,08 6,15 6,15 6,15 6,13 6,10
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti – likučių palūkanų normos
PNS.M.A22.A.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR
4,74 4,93 5,31 5,51 5,62 5,74 5,83 5,89 5,96 5,96 5,95 5,93 5,90
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti, pradinis terminas iki 1 metų – likučių palūkanų normos
PNS.M.A22.B.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR
5,37 5,45 5,58 5,69 5,88 5,94 6,00 6,17 6,17 6,18 6,17 6,04 6,07
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti, pradinis terminas nuo 1 iki 5 metų – likučių palūkanų normos
PNS.M.A22.C.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR
6,27 6,38 6,48 6,52 6,55 6,59 6,23 6,25 6,26 6,62 6,63 6,65 6,69
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti, pradinis terminas nuo 5 metų – likučių palūkanų normos
PNS.M.A22.D.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR
4,74 4,93 5,31 5,51 5,62 5,74 5,83 5,89 5,96 5,96 5,95 5,93 5,90
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui ir kitiems tikslams – likučių palūkanų normos
PNS.M.A25.A.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR
7,82 7,93 8,06 8,10 8,15 8,24 8,31 8,36 8,34 8,40 8,43 8,42 8,43
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui ir kitiems tikslams, pradinis terminas iki 1 metų – likučių palūkanų normos
PNS.M.A25.B.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR
12,42 12,51 12,69 12,55 12,48 12,39 12,50 12,57 12,28 12,48 12,63 12,57 12,48
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui ir kitiems tikslams, pradinis terminas nuo 1 iki 5 metų – likučių palūkanų normos
PNS.M.A25.C.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR
8,47 8,55 8,61 8,34 8,38 8,46 8,52 8,57 8,60 8,63 8,69 8,72 8,76
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui ir kitiems tikslams, pradinis terminas nuo 5 metų – likučių palūkanų normos
PNS.M.A25.D.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR
6,87 6,98 7,13 7,35 7,41 7,53 7,61 7,64 7,67 7,70 7,71 7,70 7,70
Ne finansų bendrovių ir namų ūkių vienadienių indėlių pinigų finansų įstaigose likučių palūkanų normos
PNS.M.L21.A.C.A.U2.260.200.L.LT.PC___.E.SR
0,15 0,18 0,18 0,20 0,24 0,28 0,30 0,33 0,36 0,37 0,38 0,40 0,38
Ne finansų bendrovių ir namų ūkių įspėjamojo laikotarpio indėlių iki 3 mėn. pinigų finansų įstaigose likučių palūkanų normos
PNS.M.L23.G.C.A.U2.260.200.L.LT.PC___.E.SR
0,09 0,17 0,18 0,21 0,29 0,34 0,56 0,64 0,74 0,73 0,77 0,79 0,79
Ne finansų bendrovių ir namų ūkių sutarto termino indėlių pinigų finansų įstaigose likučių palūkanų normos
PNS.M.L22.A.C.A.U2.260.200.L.LT.PC___.E.SR
1,66 2,10 2,33 2,55 2,69 2,81 2,98 3,09 3,16 3,26 3,32 3,38 3,43
Ne finansų bendrovių ir namų ūkių sutarto termino indėlių iki 2 metų pinigų finansų įstaigose likučių palūkanų normos
PNS.M.L22.K.C.A.U2.260.200.L.LT.PC___.E.SR
1,65 2,12 2,36 2,60 2,74 2,86 3,03 3,14 3,22 3,31 3,38 3,43 3,48
Ne finansų bendrovių ir namų ūkių sutarto termino indėlių nuo 2 metų pinigų finansų įstaigose likučių palūkanų normos
PNS.M.L22.F.C.A.U2.260.200.L.LT.PC___.E.SR
1,75 1,84 1,92 1,98 2,04 2,09 2,18 2,24 2,29 2,38 2,43 2,48 2,51
Ne finansų bendrovių vienadienių indėlių pinigų finansų įstaigose likučių palūkanų normos
PNS.M.L21.A.C.A.U2.240.200.L.LT.PC___.E.SR
0,34 0,41 0,42 0,45 0,51 0,62 0,65 0,71 0,77 0,79 0,79 0,86 0,80
Ne finansų bendrovių sutarto termino indėlių pinigų finansų įstaigose likučių palūkanų normos
PNS.M.L22.A.C.A.U2.240.200.L.LT.PC___.E.SR
2,27 2,64 2,81 3,06 3,20 3,28 3,41 3,46 3,51 3,51 3,53 3,54 3,57
Ne finansų bendrovių sutarto termino indėlių iki 2 metų pinigų finansų įstaigose likučių palūkanų normos
PNS.M.L22.K.C.A.U2.240.200.L.LT.PC___.E.SR
2,32 2,68 2,82 3,08 3,23 3,30 3,44 3,49 3,55 3,55 3,57 3,57 3,61
Ne finansų bendrovių sutarto termino indėlių nuo 2 metų pinigų finansų įstaigose likučių palūkanų normos
PNS.M.L22.F.C.A.U2.240.200.L.LT.PC___.E.SR
1,10 1,08 1,61 1,68 1,70 1,80 1,84 1,89 1,77 1,81 1,81 1,87 1,79
Namų ūkių vienadienių indėlių pinigų finansų įstaigose likučių palūkanų normos
PNS.M.L21.A.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR
0,05 0,06 0,07 0,07 0,10 0,12 0,13 0,14 0,14 0,15 0,16 0,16 0,16
Namų ūkių sutarto termino indėlių pinigų finansų įstaigose likučių palūkanų normos
PNS.M.L22.A.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR
1,55 1,98 2,19 2,41 2,55 2,69 2,86 2,99 3,07 3,19 3,27 3,35 3,39
Namų ūkių sutarto termino indėlių iki 2 metų pinigų finansų įstaigose likučių palūkanų normos
PNS.M.L22.K.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR
1,52 2,00 2,22 2,45 2,60 2,74 2,92 3,04 3,13 3,25 3,33 3,40 3,45
Namų ūkių sutarto termino indėlių nuo 2 metų pinigų finansų įstaigose likučių palūkanų normos
PNS.M.L22.F.C.A.U2.250.200.L.LT.PC___.E.SR
1,78 1,88 1,93 1,99 2,06 2,10 2,20 2,27 2,33 2,43 2,47 2,53 2,57
Pinigų finansų įstaigų užstatu užtikrintos paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.C2Y.A.C.A.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR
5,62 6,32 6,23 6,40 6,66 6,68 7,03 6,69 6,43 6,57 6,41 6,51 6,37
Pinigų finansų įstaigų užstatu užtikrintos paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.C2Y.B.C.A.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR
5,60 6,29 6,20 6,45 6,68 6,66 7,03 6,69 6,43 6,57 6,42 6,53 6,38
Pinigų finansų įstaigų užstatu užtikrintos paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.C2Y.J.C.A.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR
6,30 7,93 6,74 3,54 5,91 7,46 7,04 8,20 7,27 6,35 5,84 5,84 5,48
Pinigų finansų įstaigų užstatu užtikrintos paskolos iki 1 mln. eurų euro zonos ne finansų bendrovėms – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.C2Y.A.C.0.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR
5,88 6,05 6,52 6,28 6,37 6,88 6,49 6,60 6,57 6,40 6,35 6,50 6,60
Pinigų finansų įstaigų užstatu užtikrintos paskolos iki 1 mln. eurų euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.C2Y.B.C.0.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR
5,85 6,01 6,49 6,28 6,36 6,88 6,46 6,57 6,56 6,40 6,38 6,51 6,58
Pinigų finansų įstaigų užstatu užtikrintos paskolos iki 1 mln. eurų euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.C2Y.J.C.0.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR
7,32 7,05 7,51 6,60 7,05 6,93 7,04 8,20 7,27 6,35 5,84 6,26 7,34
Pinigų finansų įstaigų užstatu užtikrintos paskolos nuo 1 mln. eurų euro zonos ne finansų bendrovėms – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.C2Y.A.C.1.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR
5,54 6,38 6,19 6,42 6,72 6,61 7,15 6,71 6,42 6,61 6,42 6,51 6,32
Pinigų finansų įstaigų užstatu užtikrintos paskolos nuo 1 mln. eurų euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.C2Y.B.C.1.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR
5,52 6,35 6,16 6,49 6,74 6,59 7,15 6,71 6,42 6,61 6,42 6,53 6,34
Pinigų finansų įstaigų užstatu užtikrintos paskolos nuo 1 mln. eurų euro zonos ne finansų bendrovėms, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.C2Y.J.C.1.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR
6,10 9,01 6,69 2,67 5,68 8,25 - - - - - 5,75 4,54
Pinigų finansų įstaigų paskolos individualiosioms įmonėms ir partnerystėms – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.A2X.A.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
6,15 6,54 6,27 6,64 6,96 6,34 7,83 6,92 7,20 7,34 7,05 7,18 6,97
Pinigų finansų įstaigų užstatu užtikrintos paskolos euro zonos namų ūkiams – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.C2Y.A.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
5,25 5,37 5,56 5,69 5,75 5,82 5,91 5,91 5,80 5,77 5,81 5,77 5,64
Pinigų finansų įstaigų užstatu užtikrintos paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.C2U.A.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
5,37 5,59 5,81 5,96 6,09 6,16 6,92 7,46 7,34 7,55 7,50 8,16 7,44
Pinigų finansų įstaigų užstatu užtikrintos paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.C2U.B.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
5,37 5,59 5,81 5,96 6,09 6,17 6,21 6,26 6,03 6,15 6,10 6,22 6,13
Pinigų finansų įstaigų užstatu užtikrintos paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.C2U.J.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
- 5,64 6,49 6,06 6,06 6,06 12,95 13,59 12,88 13,13 12,10 12,14 12,30
Pinigų finansų įstaigų užstatu užtikrintos paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 iki 5 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.C2U.C.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
- - - 6,06 6,06 6,06 13,76 13,93 13,38 13,59 12,72 12,56 12,63
Pinigų finansų įstaigų užstatu užtikrintos paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 5 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.C2U.D.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
- 5,64 6,49 6,06 6,06 6,06 12,28 13,24 12,56 12,84 11,65 11,85 11,98
Pinigų finansų įstaigų užstatu užtikrintos paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.C2V.A.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
5,25 5,37 5,55 5,68 5,74 5,81 5,89 5,86 5,74 5,72 5,75 5,69 5,57
Pinigų finansų įstaigų užstatu užtikrintos paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.C2V.B.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
5,26 5,37 5,56 5,69 5,74 5,82 5,89 5,87 5,75 5,72 5,75 5,70 5,58
Pinigų finansų įstaigų užstatu užtikrintos paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.C2V.J.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
5,01 5,21 5,37 5,40 5,46 5,44 5,57 5,52 5,14 5,03 5,05 5,08 4,98
Pinigų finansų įstaigų užstatu užtikrintos paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 iki 5 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.C2V.C.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
4,85 5,03 5,26 5,45 5,27 5,42 5,40 5,47 4,55 4,30 4,65 4,69 4,73
Pinigų finansų įstaigų užstatu užtikrintos paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 5 iki 10 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.C2V.U.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
5,14 5,33 5,71 3,56 5,51 - - 5,66 5,59 - - - -
Pinigų finansų įstaigų užstatu užtikrintos paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 10 metų – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.C2V.V.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
5,10 5,33 5,39 5,38 5,55 5,48 5,71 5,59 5,42 5,41 5,33 5,16 5,08
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams – tikrųjų naujų paskolų palūkanų normos
PNS.M.A2Y.A.C.A.U2.260.200.P.LT.PC___.E.SR
6,23 6,44 6,54 6,54 7,00 6,74 6,94 6,76 6,49 6,66 6,65 6,53 6,41
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms – tikrųjų naujų paskolų palūkanų normos
PNS.M.A2Y.A.C.A.U2.240.200.P.LT.PC___.E.SR
5,78 6,27 6,43 6,12 6,87 6,41 7,04 6,30 6,33 6,12 6,27 6,28 5,94
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams – tikrųjų naujų paskolų palūkanų normos
PNS.M.A2Y.A.C.A.U2.250.200.P.LT.PC___.E.SR
6,60 6,66 6,71 7,13 7,13 7,02 6,86 7,22 6,86 7,07 7,17 6,93 6,94
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams vartojimui – tikrųjų naujų paskolų palūkanų normos
PNS.M.A2U.A.C.A.U2.250.200.P.LT.PC___.E.SR
9,42 9,38 9,36 9,68 9,73 9,60 9,71 9,58 9,61 9,73 9,97 9,63 9,76
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams būstui įsigyti – tikrųjų naujų paskolų palūkanų normos
PNS.M.A2V.A.C.A.U2.250.200.P.LT.PC___.E.SR
5,34 5,46 5,62 5,73 5,76 5,79 5,88 5,81 5,52 5,64 5,64 5,61 5,52
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos namų ūkiams kitiems tikslams – tikrųjų naujų paskolų palūkanų normos
PNS.M.A2W.A.C.A.U2.250.200.P.LT.PC___.E.SR
7,71 7,49 7,59 9,01 8,17 7,48 5,35 8,65 8,29 8,10 8,46 7,45 7,55
Ne finansų bendrovių sutarto termino indėlių iki 1 metų pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.L22.B.C.A.U2.240.200.N.LT.PC___.E.SR
2,87 3,00 3,22 3,16 3,22 3,47 3,60 3,55 3,43 3,43 3,53 3,46 3,47
Namų ūkių sutarto termino indėlių iki 1 metų pinigų finansų įstaigose – naujų susitarimų palūkanų normos
PNS.M.L22.B.C.A.U2.250.200.N.LT.PC___.E.SR
2,60 3,18 3,19 3,17 3,18 3,41 3,37 3,60 3,42 3,50 3,44 3,41 3,37
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-12-18