Lietuvos bankas
  • organizuoja tarnautojų paiešką ir priėmimą į tarnybą Lietuvos banke;
  • administruoja darbo laiko apskaitą ir kontroliuoja, kaip ji tvarkoma;
  • planuoja ir administruoja darbo užmokestį, pašalpas ir kitas išmokas;
  • organizuoja tarnautojų mokymą Lietuvoje ir užsienyje.

 

Siekiame, kad mūsų organizacijoje dirbtų motyvuoti aukščiausios kvalifikacijos bei kompetencijos specialistai, galintys kintančioje aplinkoje priimti tinkamus sprendimus ir efektyviai vykdyti centrinio banko uždavinius. Savo tikslų siekiame diegdami ir tobulindami personalo atrankos, ugdymo ir tobulinimo, darbo užmokesčio ir motyvacijos, karjeros ir talentų valdymo bei kitas sistemas.

Vienas iš svarbių mūsų darbų – tarnautojų paieška ir priėmimas į tarnybą organizacijoje, jų perkėlimas į kitas pareigas ir atleidimas iš darbo. Pagal darbdavio ir darbo tarybos susitarimą, prireikus darbuotojo pirmiausia apie tai skelbiame įstaigos viduje ir kviečiame atrankoje dalyvauti tarnautojus. Neretai tai galimybė vidinei karjerai. Išorėje paprastai ieškome darbuotojo, kai nepavyksta rasti viduje.

Darbo užmokestis – tarnautojams visada rūpinti tema. Mūsų skyriaus tarnautojai analizuoja darbo užmokesčio rinkos kitimą, į jį atsižvelgdami teikiame siūlymus Lietuvos banko valdybai dėl darbo užmokesčio politikos sistemos keitimo. Esame įpareigoti nagrinėti darbo užmokesčio skirtumus skirtinguose padaliniuose ir tarp skirtingų arba tapačių pareigybių, tai įvertinę siūlome banko vadovams priemones, kurios galėtų užtikrinti vidinį teisingumą darbo užmokesčio srityje. Mūsų kompetencijai priklauso ir siūlymai dėl motyvacinių priemonių.

Organizuojame ir koordinuojame tarnautojų metinės veiklos vertinimą padaliniuose, jam pasibaigus analizuojame vertinimo rezultatus, pastebime sėkmingiausius tarnautojus, teikiame jų vadovams siūlymus dėl skatinimo ir jų karjeros valdymo. Vertinimo rezultatai reikšmingi formuojant talentų ir vadovų pamainumo grupes.

Mūsų įstaigoje labai didelis dėmesys skiriamas tarnautojų mokymui, kad jie nuolat atnaujintų profesines žinias, įsisavintų naujoves, perimtų gerą praktiką iš kitų centrinių bankų ir rinkos. Tarnautojai gali mokytis ir Lietuvoje, ir užsienyje. Tai organizuoja mūsų skyrius bendradarbiaudamas su kitais organizacijos padaliniais.

Lietuvos bankas, kaip organizacija, išsiskiria tuo, jog čia susitelkę ir dirba nemažai ypatingą bei unikalią kompetenciją turinčių žmonių. Savo žinias jie perteikia per paskaitas studentams aukštosiose mokyklose, taip pat banke praktikantams. Juos mielai priimame.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-21