Lietuvos bankas

Paslaugų administravimo departamentas priklauso Lietuvos banko Organizacijos tarnybai. Jis priima gyventojų, organizacijų ir įmonių paklausimus, prašymus, skundus ir perduoda juos kitiems padaliniams nagrinėti ir spręsti iškeltus klausimus pagal kompetenciją, redaguoja Lietuvos banko leidinių, viešai skelbiamos informacijos ir dokumentų tekstus, juos verčia, apipavidalina, organizuoja ir koordinuoja Lietuvos banko leidybą ir  įsipareigojimų, susijusių su ECB leidinių leidyba lietuvių kalba, vykdymą. Departamentas rūpinasi Lietuvos banko pastatais, patalpomis ir tarnautojų darbo sąlygomis, nuosekliai jas gerina, įrengia darbo vietas, rūpinasi jų jaukumu, užtikrina įstaigoje švarą. 
 

Departamento direktorius – Jonas Būgas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-27