Lietuvos bankas
  • rengia Lietuvos banko strateginį ir veiklos planus, kontroliuoja jų vykdymą;
  • atsakinga už Lietuvos banko biudžeto parengimą ir kontrolę;
  • rengia organizacijos finansinę atskaitomybę;
  • valdo informacinių technologijų poreikius ir užtikriną banko kibernetinį saugumą;
  • rūpinasi tarnautojų darbo sąlygomis.

Organizacijos tarnybaOrganizacijos tarnybos direktorius Tomas Kvaraciejus

Viena iš pagrindinių mūsų tarnybos veiklų – planavimas, biudžeto parengimas ir vykdymo kontrolė, Lietuvos banko strateginėse kryptyse numatytų priemonių įgyvendinimo užtikrinimas. Mūsų tarnyba taip pat atsakinga už procesų, projektų ir veiklos rizikos valdymo banke koordinavimą, telkia visą organizaciją šioms svarbioms veikloms.

Tarnyboje veikia trys – Apskaitos, Informacinių technologijų ir Paslaugų administravimo – departamentai ir Veiklos valdymo skyrius.

Mes rengiame ir įgyvendiname Lietuvos banko finansinės apskaitos politiką, atsakome už Lietuvos banko dienos balanso parengimą ir perdavimą Europos Centriniam Bankui, rengiame Lietuvos banko metinių finansinių ataskaitų rinkinį, tvarkome Lietuvos banko padalinių inicijuotų operacijų apskaitą ir kontroliuojame, ar jos teisingai įtrauktos į finansinę apskaitą.

Mūsų tarnyba projektuoja, kuria ir tobulina Lietuvos banke naudojamas informacines sistemas, administruoja duomenų centrų techninę ir programinę įrangą. Ypač daug dėmesio skiriame kibernetiniam saugumui.

Mūsų tarnybos vienas iš darbų – priimti gyventojų, organizacijų ir įmonių paklausimus, prašymus, skundus ir perduoti pagal kompetenciją kitiems padaliniams spręsti iškeltus klausimus. Rūpinamės Lietuvos banko pastatais, patalpomis ir tarnautojų darbo sąlygomis. 

Atliekame mūsų organizacijos veiklos ir išteklių planavimo, vidaus veiklos procesų, veiklos rizikos ir veiklos tęstinumo valdymo bei koordinavimo funkcijas. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-27