Lietuvos bankas

Operacijų ir mokėjimų departamentas priklauso Bankininkystės tarnybai. Jis atsakingas už Lietuvos banko vykdomos Eurosistemos pinigų politikos, įskaitant išplėstinę turto pirkimo programą, įgyvendinimą. Departamentas vykdo LR Finansų ministerijos ir kitų centrinio banko indėlininkų, taip pat Lietuvos banko mokėjimus bei atsiskaitymus.

Departamento direktorius – Dainius Grikinis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-01