Lietuvos bankas

Koronaviruso pandemijos sukelto šoko metu padidėjo operatyvių rodiklių reikšmė priimant ekonomiką, finansus ir verslą stabilizuojančius sprendimus. Į tai atsižvelgdami,  kiekvieną ketvirtadienį atnaujiname ir skelbiame kai kuriuos naujausius Lietuvos darbo, energetikos ir pasaulio finansų rinkų duomenis. Šie rodikliai padeda susidaryti kiek įmanoma operatyvesnį vaizdą, kokia yra šalies ūkio ir finansų būklė, kaip ji keičiasi, kokie lūkesčiai vyrauja pasaulio finansų rinkose.

Atnaujinta 2020 05 21

Lietuvos makroekonomika

Per dieną išduoti nedarbingumo pažymėjimai (besikaupianti suma)

Įmonių pranešimai SODRAI apie atleidimus ir priėmimus į darbą (besikaupianti suma)

Darbo ieškantys ir darbo neturintys asmenys, registruotas nedarbas 

Užimtumo tarnybos registruotas nedarbas Lietuvoje (2008–2020 m. balandžio mėn.)

 

 

 

 

Elektros energijos suvartojimas (7 d. slenkamasis vidurkis)

Elektros energijos suvartojimo metinis pokytis

Finansų rinkos ir tarptautinė aplinka

Euro zonos šalių vyriausybių 10 m. obligacijų pajamingumai

Brent ir WTI* žalios naftos kainos

        *JAV etaloninės rūšies nafta

Euro zonos šalių įmonių obligacijų pajamingumai

Pasauliniai akcijų indeksai

Šiaurės Europos bankų rodikliai

Akcijų kaina (dienos duomenys)

Nevykdomų kredito įsipareigojimų apsikeitimo sandoriai (CDS), visas laikotarpis (dienos duomenys)

Švedijos nekilnojamojo turto kainų indeksas (Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index HOX)

 
Informacija apie rinkos dalyvių skolinimą 

Naujų paskolų ne finansų įmonėms srautas per mėnesį (2004–2020 m.balandžio mėn.*)

*2020 m. balandžio mėn. duomenys yra preliminarūs.

Naujų paskolų namų ūkiams srautas per mėnesį (2005–2020 m. balandžio mėn.*)

 

*2020 m. balandžio mėn. duomenys yra preliminarūs.

Naujų paskolų palūkanų normos (2004–2020 m. balandžio mėn.*)

*2020 m. balandžio mėn. duomenys yra preliminarūs.

Paskolų metinis augimo tempas (2010–2020 m. balandžio mėn.*)

*2020 m. balandžio mėn. duomenys yra preliminarūs.

Namų ūkiams suteiktų paskolų, kurių sąlygos buvo persvarstytos, srautas per mėnesį
(2016–2020 m. balandžio mėn.*)

*2020 m. balandžio mėn. duomenys yra preliminarūs.

Namų ūkiams suteiktų naujų paskolų*  srautas per mėnesį
(2016–2020 m. balandžio mėn.**)

* Išskyrus naujas paskolas, kuriomis persitarta dėl anksčiau suteiktų paskolų  

**2020 m. balandžio mėn. duomenys yra preliminarūs.

Naujų paskolų ir persitarimų ne finansų įmonėms srautas per mėnesį (2016–2020 m.balandžio mėn.*)

*2020 m. balandžio mėn. duomenys yra preliminarūs.

Naujų paskolų, įskaitant persitarimus, pagal dydį srautas ne finansų įmonėms per mėnesį (2016–2020 m. balandžio mėn.*)

*2020 m. balandžio mėn. duomenys yra preliminarūs.

Kredito įstaigų ir privataus ne finansų sektoriaus naujai pasirašytų sutarčių vertė, 14 dienų slankusis vidurkis

Sutartys gali apimti tiek naujai išduotas paskolas, tiek ankstesnių paskolų sutarčių persirašymus. Sudaryta sutartis nebūtinai reiškia, kad sutartyje nurodyta suma yra išmokėta. Pašalintos stambios vertės (virš 30 mln. Eur) sutartys. Paskutinės savaitės duomenys preliminarūs.

Kredito įstaigų ir privataus ne finansų sektoriaus naujai pasirašytų sutarčių vertė, 14 dienų slankusis vidurkis

Sutartys gali apimti tiek naujai išduotas paskolas, tiek ankstesnių paskolų sutarčių persirašymus. Sudaryta sutartis nebūtinai reiškia, kad sutartyje nurodyta suma yra išmokėta. Pašalintos stambios vertės (virš 30 mln. Eur) sutartys. Paskutinės savaitės duomenys preliminarūs.

Kredito įstaigų ir privataus ne finansų sektoriaus naujai pasirašytų sutarčių vertė

Sutartys gali apimti tiek naujai išduotas paskolas, tiek ankstesnių paskolų sutarčių persirašymus. Sudaryta sutartis nebūtinai reiškia, kad sutartyje nurodyta suma yra išmokėta. Pašalintos stambios vertės (virš 30 mln. Eur) sutartys. Paskutinės savaitės duomenys preliminarūs.

Kredito įstaigų daromų užklausų kredito registre skaičius

Kredito įstaigos norėdamos sužinoti informaciją apie klientą, pvz., kokie jo esami skoliniai įsipareigojimai, kreipiasi į kredito registrą (Lietuvos banko Paskolų rizikos duomenų bazę), darydami užklausą. Violetine spalva žymimi stulpeliai atvaizduoja asmenų skaičių, apie kurių įsipareigojimus nebuvo rasta informacijos kredito registre. Žalia spalva – asmenys, kurie turi bent vieną paskolą kredito registre.

 
Ekonomikos kiekybinis skatinimas

Prasidėjus COVID-19 krizei, Lietuvos bankas kartu su Eurosistema pradėjo vykdyti specialiąją pandeminę pirkimų programą, pagal kurią Eurosistema vien per 2020 m. nupirks vertybinių popierių ir į ekonomiką įlies 750 mlrd. Eur. Be to, nuo 2015 m. kovo mėn. įgyvendinama išplėstinė turto pirkimo programa. Lietuvos bankas vidaus rinkos Vyriausybės vertybinius popierius (VVP) perka organizuodamas aukcionus, tarptautinės rinkos VVP – dvišaliais sandoriais. Lietuvos bankas, kaip ir visi kiti euro zonos nacionaliniai centriniai bankai ir ECB, laikosi vienodų vertybinių popierių pirkimo programų rezultatų skelbimo principų. Pinigų politikos tikslais Lietuvos banko įsigytų (laikomų) vertybinių popierių vertė kas mėnesį pateikiama Lietuvos banko balanse, kurį rasite ECB interneto svetainėje (anglų k.). Eurosistema pagal viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programą (angl. public sector purchase programme, VSPP) nupirktų vertybinių popierių bendrą vertę skelbia kas savaitę, o kas mėnesį – pirkimų rezultatus (bendras sumas ir vidutines trukmes) pagal šalį.

Vidaus rinkoje išleistų VVP pirkimai

Nuo 2020 m. pradžios vidaus rinkoje nupirkti VVP (besikaupianti suma)

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-22