Lietuvos bankas
2024-02-20
11

Momentinių mokėjimų populiarumas 2023 m. toliau didėjo – CENTROlink sistemoje jų įvykdyta trečdaliu daugiau nei įprastų mokėjimo pavedimų. Tai rodo, kad momentinių mokėjimų rinka sparčiai auga ir šie mokėjimai tampa vis patrauklesni CENTROlink sistemoje dalyvaujančių finansų įstaigų klientams. Didžiausias dienos mokėjimų skaičius 2023 m. užfiksuotas gruodžio 29-ąją: atlikta daugiau nei 0,5 mln. momentinių pervedimų už 424 mln. Eur.

„Momentiniai mokėjimai toliau populiarėja, ši rinka nuosekliai auga. Lietuvos banko valdomoje mokėjimo sistemoje CENTROlink įvykdomų momentinių mokėjimų dalis didėja: 2023 m. momentiniai mokėjimai sudarė daugiau nei pusę visų sistemoje įvykdytų mokėjimų skaičiaus. Lietuvos bankas kryptingai diegia infrastruktūros naujoves, kad mokėjimai būtų saugūs ir dar patogesni ir gyventojams, ir verslo įmonėms“, – sako Lietuvos banko Rinkos infrastruktūros departamento direktorius Evaldas Ruzgys.

CENTROlink sistemoje 2023 m. atlikta 125,4 mln. momentinių mokėjimų, kurie sudarė 55 proc. (2022 m. – 46 %), o kredito pervedimai – 42 proc. (2022 m. – 48 %) visų pervedimų. Iš viso sistemoje per praėjusius metus atlikta daugiau kaip 228,3 mln. mokėjimų – jų vertė sudarė 456 mlrd. Eur. Palyginti su 2022 m., kai buvo atlikta 276,3 mln. mokėjimų (477 mlrd. Eur), bendras CENTROlink sistemoje atliktų mokėjimų skaičius sumažėjo dėl sumažėjusio dalyvių skaičiaus, tačiau sistemoje toliau dalyvaujančių finansų įstaigų atliktų pervedimų skaičius sparčiai didėjo – 23 proc.

Momentinių mokėjimų plėtra yra viena pagrindinių visos Eurosistemos mažmeninių mokėjimų strategijos krypčių. Lietuva yra viena iš pirmaujančių euro zonos šalių pagal įvykdytų momentinių mokėjimų skaičių – Lietuvos mokėjimo paslaugų teikėjų (MPT) įvykdytų momentinių mokėjimų dalis 2023 m. pabaigoje sudarė 64 proc. visų tarpbankinių kredito pervedimų. Palyginkime: euro zonos vidurkis 2023 m. liepos mėn. buvo 15,4 proc.[1]

CENTROlink: momentinių mokėjimų skaičius 2023 m. ir toliau didėjo – daugiausia jų atlikta prieš šventes

2023 m. pabaigoje CENTROlink paslaugomis naudojosi 143 MPT iš devyniolikos Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių, o momentinių mokėjimų paslaugas teikti galėjo 65 MPT. 2023 m. prie CENTROlink sistemos prisijungė Finansų ministerija, įgyvendinanti VIKSVA projektą, ir pradėjo vykdyti kredito pervedimus bei momentinius mokėjimus. Pernai valstybės biudžetinės įstaigos per Finansų ministeriją įvykdė daugiau kaip 540 tūkst. mokėjimo pavedimų.

2023 m. ypatingas dėmesys skirtas pinigų plovimo, teroristų finansavimo ir tarptautinių sankcijų rizikų valdymo veiklų tobulinimui. Iš 21 potencialaus kliento paraiškos jungtis prie CENTROlink po rizikų vertinimo 3 buvo atmestos, o 12 pareiškėjų suteiktas leidimas prisijungti prie sistemos, numatant papildomus rizikų mažinimo veiksmus. Keturi klientai dėl įvairių priežasčių buvo atjungti nuo sistemos.

Lietuvos banko teikiama pakaitinių identifikatorių paieškos paslauga (angl. Proxy Lookup Service, PLS) taip pat prisidėjo prie momentinių mokėjimų patogumo finansų įstaigų klientams. Du didžiausi šalies bankai mokėjimo pagal telefono numerį paslaugas savo klientams teikia prisijungę prie Lietuvos banko atnaujintos pakaitinių identifikatorių paieškos paslaugos nuo 2023 m. pabaigos. Siekiant palengvinti visuomenei mokėjimo paslaugų naudojimą tarp skirtingų finansų įstaigų, tikimasi, kad, prie šios paslaugos prisijungus ir kitoms šalies finansų įstaigoms, ši paslauga taps populiari ne tik tarp gyventojų, bet šia paslauga būtų naudojamasi ir gyventojams atsiskaitant su verslininkais prekybos ir paslaugų teikimo vietose.

Lietuvos bankas, skatindamas naujų su mokėjimais susijusių paslaugų plėtrą šalyje, rengiasi Lietuvos banko infrastruktūroje įdiegti prašymo sumokėti perdavimo ir tvarkymo (apdorojimo) funkcionalumą (angl. SEPA Request-to-Pay, SRTP). Tai suteiks galimybę šalies verslui ir gyventojams patogiai realiu laiku patvirtinti, atidėti arba atmesti mokėjimus už gautas paslaugas, įsigytas prekes ir atlikti kitus su mokėjimais iš savo sąskaitos susijusius veiksmus.

Papildoma  informacija 

CENTROlink yra Lietuvos centrinio banko mokėjimo sistema, suteikianti techninę galimybę per Lietuvos banko infrastruktūrą prisijungti prie bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) EEE šalių licencijuotiems MPT– bankams, kredito unijoms, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms. Prisijungę prie šios sistemos jie gali siūlyti momentinius mokėjimus 24 val. per parą ištisus metus be poilsio ir švenčių dienų, taip pat standartinius kredito pervedimus ir tiesioginio debeto paslaugas.