Lietuvos bankas

Lietuvos mokėjimo paslaugų teikėjų išleistų galiojančių kortelių su grynųjų pinigų ir (arba) mokėjimo funkcija skaičius ketvirčio pabaigoje. Įtraukiamos ir trišalių schemų kortelės, išleistos tarpininkaujant mokėjimo paslaugų teikėjams (pvz., „American Express“, „Diners“). Prekybininkų išleistos kortelės (pvz., nuolaidų kortelės, kortelės, kuriose kaupiami prekybininko sukurti taškai ir pan.) nepriskiriamos prie mokėjimo kortelių, nebent jos išleistos bendradarbiaujant su mokėjimo paslaugų teikėjais. Lietuvos mokėjimo paslaugų teikėjų išleistos arba išleistos jiems tarpininkaujant kortelės, kuriomis galima naudotis tik šalies viduje, priskiriamos vietinių kortelių kategorijai, o kortelės, kuriomis galima naudotis tiek šalyje, tiek užsienyje, – tarptautinėms kortelėms.

Svarbu

SVARBU!
2022 m. pradžioje pasikeitus mokėjimų statistinės atskaitomybės reikalavimams ir siekiant surinkti ir paskelbti aukštos kokybės duomenis, 2022 m. I ketv. duomenys bus paskelbti kartu su 2022 m. II ketv. duomenimis, žr. Duomenų skelbimo kalendorių.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Lietuvoje veikiančių mokėjimo paslaugų teikėjų išleistos kortelės

Matavimo vienetai: VIENETAI (vienetai)

sorting sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv.
Kortelių skaičius iš viso (neatsižvelgiant į kortelės funkcijų kiekį)1 3 225 847 3 447 415 3 388 999 7 089 828 13 753 866 16 170 417 17 802 901 20 240 230 30 680 492
Vietinės 7 329 3 560 3 002 3 746 2 731 1 736 2 057 1 777 1 784
Tarptautinės 3 218 518 3 443 855 3 385 997 7 086 082 13 751 135 16 168 681 17 800 844 20 238 453 30 678 708
„Visa“ sistemos kortelės 554 628 743 770 749 717 2 978 837 6 527 483 6 244 214 7 454 076 8 941 329 16 650 693
„MasterCard“ sistemos kortelės 2 663 890 2 700 085 2 636 280 4 107 245 7 223 652 9 924 467 10 346 768 11 297 124 14 028 015
Kitų sistemų kortelės - - - - - - - - -
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-07