Lietuvos bankas
2016-12-31

Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo apžvalga (2016)

0

Apžvalgoje pateikiama apibendrinta informacija apie Lietuvos banke nagrinėtus ginčus. Apžvalga rengiama kartą per metus.