Lietuvos bankas
vartojimo_kredito_rinkos_apzvalga_2016.jpg
2017-04-24

Vartojimo kredito rinkos apžvalga (2016)

vartojimo_kredito_rinkos_apzvalga_2016.jpg
3.6

Apžvalgoje pateikiama pagrindinė apibendrinta vartojimo kredito davėjų (ne kredito įstaigų) ir tarpusavio skolinimo platformų statistinė informacija bei informacija apie rinkos tendencijas išskiriant šias vartojimo kredito rūšis: susietieji vartojimo kreditai, sąskaitos kreditavimo sutartys ir kiti vartojimo kreditai. Apžvalga rengiama kartą per metus.

Nuo 2018 m. kovo 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-33 metinės vartojimo kredito rinkos apžvalgos Lietuvos banko interneto svetainėje nebeskelbiamos. Išsami kredito rinkos statistika kas pusmetį skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje čia