Lietuvos bankas
4871_1522482c58cd245d7d8ab90672fdec38.png
2018-03-30

Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo ataskaita (2017)

4871_1522482c58cd245d7d8ab90672fdec38.png
0

Apžvalgoje pateikiama apibendrinta informacija apie Lietuvos banke nagrinėtus ginčus ir dėl jų priimtus sprendimus, didžiausią dėmesį skiriant ginčams, kurie yra reikšmingi formuojant ginčų nagrinėjimo Lietuvos banke praktiką. Apžvalga rengiama kartą per metus.