Lietuvos bankas
4625_a03819dcbfb6b5eb21853f9e4a3960c3.png
2016-12-31

Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo ataskaita (2016)

4625_a03819dcbfb6b5eb21853f9e4a3960c3.png
3

Apžvalgoje pateikiama apibendrinta informacija apie Lietuvos banke nagrinėtus ginčus ir dėl jų priimtus sprendimus, didžiausią dėmesį skiriant ginčams, kurie yra reikšmingi formuojant ginčų nagrinėjimo Lietuvos banke praktiką. Apžvalga rengiama kartą per metus.