Lietuvos bankas
Leidinio viršelis.PNG
2019-03-29

Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo ataskaita

Leidinio viršelis.PNG
0

Apžvalgoje pateikiama apibendrinta informacija apie Lietuvos banke nagrinėtus ginčus ir dėl jų priimtus sprendimus, didžiausią dėmesį skiriant ginčams, kurie yra reikšmingi formuojant ginčų nagrinėjimo Lietuvos banke praktiką. Apžvalga rengiama kartą per metus.