Lietuvos bankas
4897_0380111867f282c5ab85e94359937bb4.png
2018-05-23

Pranešimas apie konvergenciją (2018 m. gegužės mėn.)

4897_0380111867f282c5ab85e94359937bb4.png
0

Rengdamas šį pranešimą apie konvergenciją, ECB vykdo Sutarties 140 straipsnio reikalavimą ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba valstybės narės, kuriai taikoma išimtis, prašymu pranešti Europos Sąjungos Tarybai „apie pažangą, padarytą valstybėms narėms, kurioms taikoma išimtis, vykdant savo įsipareigojimus Ekonominei ir pinigų sąjungai sukurti“.