Lietuvos bankas
3814_8d6e05620337f10fa9e09d9f213ccc21.png
2010-05-02

Pranešimas apie konvergenciją (2010 m. gegužės mėn.)

3814_8d6e05620337f10fa9e09d9f213ccc21.png
0

Rengdamas šį pranešimą apie konvergenciją, ECB vykdo Sutarties 140 straipsnio reikalavimą ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba valstybės narės, kuriai taikoma išimtis, prašymu pranešti Europos Sąjungos Tarybai „apie pažangą, padarytą valstybėms narėms, kurioms taikoma išimtis, vykdant savo įsipareigojimus Ekonominei ir pinigų sąjungai sukurti“.