Lietuvos bankas
3815_c66be73daf49107e3fb8574ec0fe93fd.png
2010-11-02

Pranešimas apie konvergenciją (2008 m. gegužė)

3815_c66be73daf49107e3fb8574ec0fe93fd.png
0

Rengdamas šį pranešimą apie konvergenciją, ECB vykdo Sutarties 140 straipsnio reikalavimą ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba valstybės narės, kuriai taikoma išimtis, prašymu pranešti Europos Sąjungos Tarybai „apie pažangą, padarytą valstybėms narėms, kurioms taikoma išimtis, vykdant savo įsipareigojimus Ekonominei ir pinigų sąjungai sukurti“.