Lietuvos bankas
3816_66e52d603c5c7957b162d5851f3e388f.png
2007-05-02

Pranešimas apie konvergenciją (2007 m. gegužės mėn.)

3816_66e52d603c5c7957b162d5851f3e388f.png
0

Rengdamas šį pranešimą apie konvergenciją, ECB vykdo Sutarties 140 straipsnio reikalavimą ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba valstybės narės, kuriai taikoma išimtis, prašymu pranešti Europos Sąjungos Tarybai „apie pažangą, padarytą valstybėms narėms, kurioms taikoma išimtis, vykdant savo įsipareigojimus Ekonominei ir pinigų sąjungai sukurti“.