Lietuvos bankas
3817_c62a480296282de896c7616f116054f4.png
2006-12-02

Pranešimas apie konvergenciją (2006 m. gruodžio mėn.)

3817_c62a480296282de896c7616f116054f4.png
0

Rengdamas šį pranešimą apie konvergenciją, ECB vykdo Sutarties 140 straipsnio reikalavimą ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba valstybės narės, kuriai taikoma išimtis, prašymu pranešti Europos Sąjungos Tarybai „apie pažangą, padarytą valstybėms narėms, kurioms taikoma išimtis, vykdant savo įsipareigojimus Ekonominei ir pinigų sąjungai sukurti“.