Lietuvos bankas
3818_4e43ed0ec1b89d618d74426838b0140d.png
2006-05-02

Pranešimas apie konvergenciją (2006 m. gegužės mėn.)

3818_4e43ed0ec1b89d618d74426838b0140d.png
0

Rengdamas šį pranešimą apie konvergenciją, ECB vykdo Sutarties 140 straipsnio reikalavimą ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba valstybės narės, kuriai taikoma išimtis, prašymu pranešti Europos Sąjungos Tarybai „apie pažangą, padarytą valstybėms narėms, kurioms taikoma išimtis, vykdant savo įsipareigojimus Ekonominei ir pinigų sąjungai sukurti“.