Lietuvos bankas
3819_ec26f4a1e52e350c32b4b3db799e339e.png
2004-05-02

Pranešimas apie konvergenciją (2004 m.)

3819_ec26f4a1e52e350c32b4b3db799e339e.png
0

Rengdamas šį pranešimą apie konvergenciją, ECB vykdo Sutarties 140 straipsnio reikalavimą ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba valstybės narės, kuriai taikoma išimtis, prašymu pranešti Europos Sąjungos Tarybai „apie pažangą, padarytą valstybėms narėms, kurioms taikoma išimtis, vykdant savo įsipareigojimus Ekonominei ir pinigų sąjungai sukurti“.