Lietuvos bankas
2019-11-19

Nr. 28. Laurynas Naruševičius, Tomas Ramanauskas, Laura Gudauskaitė, Tomas Reichenbachas. Lietuvos būsto kainų indeksas: modeliavimas ir prognozavimas

1

JEL klasifikacija: C22, C32, C53, E37, R30.

Šiame tyrime išreikšti požiūriai ir vertinimai yra asmeninė autoriaus(-ių) nuomonė, nebūtinai atitinkanti oficialią Lietuvos banko poziciją.


Straipsnis anglų kalba

Laurynas Naruševičius, Tomas Ramanauskas, Laura Gudauskaitė, Tomas Reichenbachas, Būsto kainų indeksas, laiko eilučių modeliai, prognozavimas