Lietuvos bankas
85_5e3f479608d8b25693f8f9e0060b4309.png
2016-08-09

A closer look at EU current accounts

85_5e3f479608d8b25693f8f9e0060b4309.png
0

JEL klasifikacija: F32, F31, C33.

Šiame tyrime išreikšti požiūriai ir vertinimai yra asmeninė autoriaus(-ių) nuomonė, nebūtinai atitinkanti oficialią Lietuvos banko poziciją.

Mariarosaria Comunale, Europos Sąjunga, einamosios sąskaitos neatitikimai, užsienio kapitalo srautai