Lietuvos bankas
1562_112d089340026448b98f500e304e4218.png
2012-11-14

Nefinansinių įmonių apklausos dėl veiklos finansavimo apžvalga (2012 m. spalio mėn.)

1562_112d089340026448b98f500e304e4218.png
0

Apklausos tikslas – įvertinti įmonių poreikį finansiniams ištekliams, skolinimosi iš kredito įstaigų pokyčius ir skolinimo sąlygų kaitą. Apklausa rengiama nuo 2011 m. du kartus per metus.

Pastaba: nuo 2011 m. balandžio mėn. iki 2012 m. balandžio mėn. nefinansinių įmonių apklausa dėl veiklos finansavimo buvo skelbiama kartu su bankų apklausa dėl skolinimo sąlygų.

Įmonės, finansinė būklė, MVĮ, Skolinimasis, Skolinimo sąlygos, Finansavimosi šaltiniai, finansiniai ištekliai