Lietuvos bankas
2017-06-28

Mokėjimų rinkos apžvalga (2017 m.)

3.2

Apžvalgoje supažindinama su mokėjimų rinkos aktualijomis, tendencijomis ir numatomais pokyčiais, pateikiama Lietuvos banko nuomonė aktualiais mokėjimų srities klausimais. Apžvalga rengiama kartą per metus.