Lietuvos bankas
4909_514fba156490a96ec24197d9c472a65f.png
2018-06-20

Mokėjimo įstaigų veiklos apžvalga (2017 m.) (audituoti duomenys)

4909_514fba156490a96ec24197d9c472a65f.png
0

Apžvalgoje pateikiama informacija apie atitinkamo laikotarpio mokėjimo įstaigų sistemos plėtrą (suteiktas naujas licencijas, planuojamas teikti mokėjimo paslaugas ir kt.) ir mokėjimo įstaigų sistemą apibūdinančius finansinius duomenis (bendrą mokėjimo įstaigų atliktų mokėjimo operacijų apyvartą, įsiskolinimus už teikiamas mokėjimo paslaugas, pajamas iš mokėjimo paslaugų teikimo veiklos, jų raidą atitinkamu laikotarpiu), taip pat informacija apie mokėjimo įstaigoms nustatytų veiklos riziką ribojančių reikalavimų vykdymą, išnagrinėtų ginčų apžvalgą ir mokėjimo įstaigoms aktualius priimtus naujus ar planuojamus priimti teisės aktus. Apžvalga rengiama kartą per metus.

 

Priežiūra, , mokėjimo įstaigos, mokėjimo įstaiga, Licencijavimas, licencija