Lietuvos bankas
Metu_ataskaita_virselis.jpg
2018-04-27

Metų ataskaita (2017 m.)

Metu_ataskaita_virselis.jpg
3.7

Metų ataskaitoje pateikiama informacija apie pagrindinius pinigų politikos uždavinius ir jų vykdymą, pinigų politikos operacijas, veiklą vykdant kredito įstaigų priežiūrą ir kitas įstatymuose numatytas funkcijas bei apie šalies makroekonominę padėtį – pokyčių šalies ekonomikoje ir finansų rinkose analizę, taip pat apie banko finansinę būklę ir veiklos rezultatus.