Lietuvos bankas
4663_c4bbf1450491e4ef1a6f647a45a95c31.png
2017-04-28

Metų ataskaita (2016 m.)

4663_c4bbf1450491e4ef1a6f647a45a95c31.png
3

Metų ataskaitoje pateikiama informacija apie pagrindinius pinigų politikos uždavinius ir jų vykdymą, pinigų politikos operacijas, veiklą vykdant kredito įstaigų priežiūrą ir kitas įstatymuose numatytas funkcijas bei apie šalies makroekonominę padėtį – pokyčių šalies ekonomikoje ir finansų rinkose analizę, taip pat apie banko finansinę būklę ir veiklos rezultatus.