Lietuvos bankas
finans LT 2017 virs.jpg
2018-04-30

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys (2017 m.)

finans LT 2017 virs.jpg
3

Leidinyje pateikiamas Lietuvos banko metinių finansinių ataskaitų rinkinys, kurį sudaro balansas, pelno (nuostolio) ataskaita ir aiškinamasis raštas, be to, pateikiama nepriklausomų auditorių išvada apie pateiktą Lietuvos banko metinių finansinių ataskaitų rinkinį.