Lietuvos bankas
4664_8a725bfd8c54115f3df37871a8158d1c.png
2017-04-28

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys (2016 m.)

4664_8a725bfd8c54115f3df37871a8158d1c.png
3

Leidinyje pateikiamas Lietuvos banko metinių finansinių ataskaitų rinkinys, kurį sudaro balansas, pelno (nuostolio) ataskaita ir aiškinamasis raštas, be to, pateikiama nepriklausomų auditorių išvada apie pateiktą Lietuvos banko metinių finansinių ataskaitų rinkinį.