Lietuvos bankas
4688_3c2032994a4680f1b84581a4d1f6860e.png
2017-05-30

Mėnesinis biuletenis (2017 m. Nr. 4)

4688_3c2032994a4680f1b84581a4d1f6860e.png
3.1

Mėnesiniame leidinyje pateikiami pagrindiniai Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai, pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų, paskolų ir indėlių palūkanų normų, investicinių fondų balanso, finansų rinkų, mokėjimų statistika, ketvirtinės finansinės sąskaitos, mokėjimų balanso ir užsienio atsargų statistika. Leidžiamas nuo 1994 m.