Lietuvos bankas
4667_1a9e138c3242f6d7a57aa277ab4d821f.png
2017-04-28

Mėnesinis biuletenis (2017 m. Nr. 3)

4667_1a9e138c3242f6d7a57aa277ab4d821f.png
2.8

Mėnesiniame leidinyje pateikiami pagrindiniai Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai, pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų, paskolų ir indėlių palūkanų normų, investicinių fondų balanso, finansų rinkų, mokėjimų statistika, ketvirtinės finansinės sąskaitos, mokėjimų balanso ir užsienio atsargų statistika. Leidžiamas nuo 1994 m.