Lietuvos bankas
4620_5b7dc31e7b62b2e949f68a432cfea800.png
2017-03-31

Mėnesinis biuletenis (2017 m. Nr. 2)

4620_5b7dc31e7b62b2e949f68a432cfea800.png
3.3

Mėnesiniame leidinyje pateikiami pagrindiniai Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai, pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų, paskolų ir indėlių palūkanų normų, investicinių fondų balanso, finansų rinkų, mokėjimų statistika, ketvirtinės finansinės sąskaitos, mokėjimų balanso ir užsienio atsargų statistika. Leidžiamas nuo 1994 m.