Lietuvos bankas
4616_f1250aa250ffd10a68a7220bc7a5bdfa.png
2017-02-28

Mėnesinis biuletenis (2017 m. Nr. 1)

4616_f1250aa250ffd10a68a7220bc7a5bdfa.png
3

Mėnesiniame leidinyje pateikiami pagrindiniai Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai, pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų, paskolų ir indėlių palūkanų normų, investicinių fondų balanso, finansų rinkų, mokėjimų statistika, ketvirtinės finansinės sąskaitos, mokėjimų balanso ir užsienio atsargų statistika. Leidžiamas nuo 1994 m.