Lietuvos bankas
1650_94619356e13b230af085f869e81454e8.png
2016-10-31

Mėnesinis biuletenis (2016 m. Nr. 9)

1650_94619356e13b230af085f869e81454e8.png
2.6

Mėnesiniame leidinyje pateikiami pagrindiniai Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai, pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų, paskolų ir indėlių palūkanų normų, investicinių fondų balanso, finansų rinkų, mokėjimų statistika, ketvirtinės finansinės sąskaitos, mokėjimų balanso ir užsienio atsargų statistika. Leidžiamas nuo 1994 m.