Lietuvos bankas
1651_19412ede6a3909403c03204dbd1b4387.png
2016-09-30

Mėnesinis biuletenis (2016 m. Nr. 8)

1651_19412ede6a3909403c03204dbd1b4387.png
3.3

Mėnesiniame leidinyje pateikiami pagrindiniai Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai, pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų, paskolų ir indėlių palūkanų normų, investicinių fondų balanso, finansų rinkų, mokėjimų statistika, ketvirtinės finansinės sąskaitos, mokėjimų balanso ir užsienio atsargų statistika. Leidžiamas nuo 1994 m.