Lietuvos bankas
1652_01e59452055965342fd0b39c4c60c1da.png
2016-08-31

Mėnesinis biuletenis (2016 m. Nr. 7)

1652_01e59452055965342fd0b39c4c60c1da.png
2.6

Mėnesiniame leidinyje pateikiami pagrindiniai Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai, pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų, paskolų ir indėlių palūkanų normų, investicinių fondų balanso, finansų rinkų, mokėjimų statistika, ketvirtinės finansinės sąskaitos, mokėjimų balanso ir užsienio atsargų statistika. Leidžiamas nuo 1994 m.