Lietuvos bankas
1653_73a982edb754c8b331f29693e18a8096.png
2016-07-29

Mėnesinis biuletenis (2016 m. Nr. 6)

1653_73a982edb754c8b331f29693e18a8096.png
3

Mėnesiniame leidinyje pateikiami pagrindiniai Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai, pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų, paskolų ir indėlių palūkanų normų, investicinių fondų balanso, finansų rinkų, mokėjimų statistika, ketvirtinės finansinės sąskaitos, mokėjimų balanso ir užsienio atsargų statistika. Leidžiamas nuo 1994 m.